Moterų organizacijų atviras laiškas lpk dėl nėščių moterų diskriminavimo

“Mus nustebino Jūsų pateikti pasiūlymai keisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą nėščios moters atleidimo iš darbo pagal darbo sutartį tvarką. Šiuo pakeitimu darbdaviui suteikiama teisė atleisti nėščią moterį vadovaujantis šio Kodekso 107 ir 136 straipsniuose numatytais atvejais bei pasibaigus laikinosios darbo sutarties terminui. Taip pat norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, jog Lietuvoje pastaruoju metu nenustatyta atvejų, kad nėščios moterys pažeistų darbo drausmę ar nerūpestingai atliktų savo pareigas darbo vietoje. Demografinė situacija Lietuvoje nuolat blogėja: Statistikos departamento duomenimis, 1990 m. Lietuvoje gimė 56868 kūdikiai, 1995 m. – 41195, 2000 m. – 34149, o 2004 m.- 30570. Moterys nėštumo metu keičiasi ne tik fiziologiškai, bet ir psichologiškai: jos yra labiau pažeidžiamos, jautresnės. Mes kategoriškai nesutinkame su Jūsų pasiūlymais, kurie blogina moters padėtį darbo rinkoje ir mažina socialinę apsaugą pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, – rašoma atvirame laiške, kurį pasirašė Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkė Birutė Vėsaitė ir LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!