Maistininkų profsąjunga pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta, siekiant kuo efektyviau padėti dirbantiems bei numatomiems atleisti iš darbo maisto pramonės įmonių darbuotojams, plėsti darbo rinkos politikos priemonių taikymą, geriau koordinuoti Lietuvos darbo biržos, maistininkų profsąjungos ir asociacijos “Lietuvos maisto pramonė” pastangas sprendžiant užimtumo didinimo, verslumo skatinimo klausimus.
Sutartis nustato šalių bendradarbiavimo santykius, sprendžiant  numatomų atleisti darbuotojų   prevencinių priemonių, atleistų iš maisto pramonės įmonių asmenų kvalifikacijos didinimo, jų užimtumo rėmimo, darbo rinkos politikos priemonių taikymo, informacinės medžiagos rengimo bei apsikeitimo.


Vienas iš pagrindinių Lietuvos darbo biržos įsipareigojimų, esant didesniam darbuotojų atleidimui, steigti įmonėse “mini darbo biržas”, o profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos – siekti pasirašyti kolektyvines sutartis, numatančias papildomas garantijas darbuotojų perkvalifikavimui, jų esamos kvalifikacijos kėlimui.


LPSK informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!