Lpsk metinėje – ataskaitinėje konferencijoje

Pirmąjį pranešimą LPSK veiklos ataskaita už 2004 m. pateikė LPSK pirmininkas A.Sysas. Jis pristatė visuomenės požiūrį į institutus, tarp kurių figūruoja ir profesinės sąjungos. Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ 2004 m. lapkričio mėn. duomenimis profsąjungomis pasitiki 27 proc. apklaustųjų, nepasitiki – 34 proc., o neturi nuomonės – 37 proc.Pasak A.Syso, LPSK prioritetinėmis kryptimis išlieka socialinio dialogo plėtra visais lygiais (nacionaliniu, šakiniu, regioniniu ir įmonės) bei darbuotojų darbo pajamų lygio didinimas.
LPSK pirmininkas pateikdamas 2004 m. veiklos ataskaitą apgailestavo, kad didinant LPSK narystės plėtrą ir vykdant narių mokymą, konsultavimą ir informavimą bei ginant ir atstovaujant profsąjungų narių ir darbuotojų darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus, padaryti ne visi darbai.


Diskusijas sukėlė A.Syso informacija apie Darbo tarybų įstatymą bei jų santykį su profesine sąjunga. Akcentuota, kad profesinės sąjungos turi reikalauti tokių pat garantijų, kokios numatytos darbo taryboms.


LPSK pirmininkas paminėjo, kad nusivylęs rinkimų į LR Seimą rezultatais. LPSK deklaruoja 83 tūkst. narių, mokančių nario mokestį, tačiau  reitinguojant A. Sysas gavo – 9110 balsus, G. Gruzdienė – 912, o I. Čirvinskaitė – 802. Taigi  LPSK valdybos sumanymų turėti savo atstovus Seime neremia net profsąjungos nariai.


A.Sysas iškėlė ir neeilinio Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) suvažiavimo bei naujo LPSK pirmininko rinkimų klausimą. Dauguma Konferencijos dalyvių balsavo už, kad neeilinį suvažiavimą sušaukti 2005 m. vasario 12 dieną, o artimiausiame LPSK valdybos posėdyje sudaryti darbo grupę suvažiavimui parengti.


Antrąjį pranešimą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Kontrolės komisijos ataskaita pristatė  kontrolės komisijos pirmininkė A.Kišūnienė.


LPSK generalinė sekretorė J.Matuizienė kalbėjo apie LPSK veiklos kryptis 2005 – iesiems. Pasak generalinės sekretorės, pagrindinėmis veiklos kryptimis išlieka skatinti naujų narių jungimąsi visų lygių profsąjunginėje veikloje bei LPSK atstovybių kūrimąsi regionuose, sukurti profsąjungų narių draudimo fondus iš profsąjungų turto, kurie remtų narius, jiems netekus darbo ar įsigyjant naują specialybę bei skatinti LPSK atstovybių kūrimąsi regionuose.
Kitomis ne ką mažiau svarbiomis veiklos kryptimis J.Matuizienė paminėjo narių ekonominių ir socialinių teisių gynimą, įstatymų leidybos įtakojimą, profsąjungos narių švietimą bei tarptautinę veiklą.


Apie Lietuvos ir Švedijos profsąjungų bendradarbiavimą kalbėjo LPSK Švietimo paramos fondo (ŠPF) direktorė  Danutė  Šlionskienė ir LO-TCO sekretoriato koordinatorius Rytų Europai ir Balkanams Leif Isaksson.
D.Šlionskienė pristatė 1991 – 2004 metų Lietuvos ir Švedijos profesinių sąjungų bendradarbiavimo, kuriant stiprias, nepriklausomas ir demokratiškas profsąjungas  veiklos rezultatus.


Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo Lietuvoje problemos ir perspektyvos tema kalbėjo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) pirmininkė, Trišalės tarybos pirmininkė G.Gruzdienė. Anot jos, yra pakankamai prielaidų ir galimybių kolektyvinės sutarties pasirašymui.


Konferencijoje balsavimu nuspręsta patvirtinti parengtus rezoliucijų projektus ir artimiausiame LPSK valdybos posėdyje, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, redaguoti.


Gediminas Petrauskas


LPSK atstovas ryšiams su visuomene

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!