LPSK valdybos posėdyje

Gegužės 15 d. įvyko LPSK valdybos posėdis. Jame dalyvavęs Seimo narys Tomas Tomilinas pristatė savo inicijuojamus įstatymų pakeitimus: dėl suminės darbo laiko apskaitos ir dienpinigių indeksavimo.

Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu siūloma, kad suminę darbo laiko apskaitą (darbas pamainomis) galima būtų taikyti tik susitarus dėl to kolektyvinėse sutartyse.

Suminė darbo laiko apskaita yra labai nepalanki darbuotojams, nes jiems tenka dirbti dideliais krūviais, o darbdaviai tuo naudojasi, nes gali išvengti viršvalandžių apmokėjimo.  T. Tomilino teigimu, kuriant naująjį darbo kodeksą buvo teigiama, jog nebus piktnaudžiavimo sumine darbo laiko apskaita, kad tai bus išimtis, o ne taisyklė. Tačiau dabar turime 26 proc. įmonių ir įstaigų, dirbančių tokiu režimu, nors būtinybės tam, pvz., muziejuose ar bibliotekose, tam nėra.

Seimo narys pabrėžė, jog tokios darbo laikos apskaitos režimo nesiūloma naikinti, tik dėl jo būtų prievolė susitarti su kolektyvu – per kolektyvinę sutartį. LPSK valdyba pritarė siūlymui.

Kitas pasiūlymas – papildyti darbo kodekso 107 straipsnį nuostata dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų kasmetinio indeksavimo. Taip pat siūloma, kad konkretūs dienpinigių dydžiai ir jų mažinimo kriterijai būtų nurodyti darbo sutartyje.

Sausio mėnesį Lietuvos trišalėje taryboje šiam projektui nebuvo pritarta, tačiau profesinės sąjungos pasisakančios už vienokį ar kitokį dienpinigių indeksavimo mechanizmą. Taip pat LPSK valdyba išreiškė ir susirūpinimą dėl dienpinigių mažinimo kriterijų, kurie šiuo metu turi būti nustatomi kolektyvinėse sutartyse ar lokaliniuose teisės aktuose. Kadangi niekur nėra nustatyta, kokie tie kriterijai turėtų būti, darbdaviai  traktuoja dienpinigius kaip dar vieną priedą, kompensaciją, pvz., didesni dienpinigiai numatomi už darbo kokybę ar našumą, jei darbuotojas sutaupo kuro, tausoja padangas ir pan.

Seimo narys Tomas Tomilinas pažadėjo, kad tobulinant įstatymo projektą bus konsultuojamasi su LPSK.

Vėliau posėdyje LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo apie Finansų ministerijos priimtas korekcijas mokestinei reformai, aptarta gegužės 12 d. įvykusi konferencija „Kiek valstybės turėtų būti valstybėje“ ir kt.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!