Kainos keliamos siekiant apsaugoti pelną

„Europos Komisija (EK) pritarė profesinių sąjungų nuomonei, kad kainų kilimas, ypač energijos, yra pagrindinis infliacijos veiksnys, o ne atlyginimai“, – pažymima Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) pranešime.

Vasaros ekonominėje prognozėje EK teigia, kad „pagrindiniu infliacijos veiksniu tebėra kylančios energijos kainos“, ir jog „mažai tikėtina, kad susidarys nuolatinis grįžtamasis ryšys tarp atlyginimų ir infliacijos“, nes realus darbo užmokesčio augimas išliko neigiamas.

Šis pareiškimas buvo paviešintas po to, kai Europos Centrinis Bankas patvirtino, kad augantis daugelio įmonių pelnas dažnai reiškia, kad infliacinio šoko naštą patiria vartotojai, o ne akcininkai. Eurostato duomenys taip pat rodo, kad nuo pandemijos pradžios Europos bendrovės padidino savo pelno dalį.

Todėl profesinės sąjungos ragina teikti pirmenybę šiems prioritetams:

  • Mokesčiui už perviršinį pelną, ypač didelių energetikos įmonių. Pajamos turėtų būti naudojamos didėjančiai nelygybei mažinti ir kokybiškoms darbo vietoms kurti investuojant į teisingą perėjimą prie žaliosios ekonomikos.
  • Įstatymais nustatyto minimalaus darbo užmokesčio didinimui (jei toks yra) ir kolektyvinių derybų atnaujinimui, ypač sektorių lygmeniu, siekiant sąžiningo atlyginimo didinimo.
  • ES SURE neatidėliotinos pagalbos mechanizmo pratęsimui, siekiant stabilizuoti ekonomiką ir apsaugoti darbo vietas, klimato ir skaitmeniniams procesams bei nacionalinėms socialinėms priemonėms, skirtoms karo Ukrainoje padariniams palengvinti.

„Apmaudu, kad dirbantys žmonės verčiami susimokėti už krizę, kurios jie neiššaukė. Europos Centrinis Bankas ir Europos Komisija aiškiai patvirtino, kad kainų kilimas, o ne atlyginimai, skatina infliaciją. Tai reiškia, kad dirbančius žmones korporacijos slegia du kartus: mažėja jų atlyginimų vertė, o tuo pačiu prašoma mokėti vis didesnę kainą už kasdienes prekes, siekiant apsaugoti korporacijų pelną. Galutinis rezultatas – dar didesnė nelygybė.

Atėjo laikas sustabdyti šią neteisybę įvedus specialų mokestį už perviršinį pelną, teisingai padidinus atlyginimus ir atnaujinant SURE užimtumo paramos mechanizmą”, – atkreipia dėmesį ETUC konfederacinė sekretorė Liina Carr.

Parengė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija pagal etuc.org informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!