Skaidant bendrovę profesinė sąjunga neprarado nė vieno nario

Birželio mėnesio pirmasis savaitgalis – Lengvosios pramonės darbuotojų diena. Sveikiname visus tekstilininkus ir dalinamės ilgametės šios srities darbuotojos ir įmonės „Audimas“ profesinės sąjungos pirmininkės Reginos Venclovienės, neseniai apdovanotos aukščiausiu LPSK įvertinimu – auksiniu ženkliuku, mintimis.

Esu senjorė, tad karjeros man siekti jau nereikia, darbinė veikla baigta, bet dar nesinori nurimti, dar norisi veikti, dar reikia vykdyti įsipareigojimus, duotus savo kolektyvo profesinės sąjungos nariams.

Savo darbinę veiklą pradėjau 1968 metais. Baigusi vidurinę mokyklą ir mokydamasi institute, pradėjau dirbti įmonėje „Audimas“ siuvėja, o profsąjunginė mano veikla startavo 1973 metais, kai įsigijusi diplomą buvau išrinkta etatine profesinės sąjungos pirmininke. Tuo metu buvau jauniausia Lietuvos lengvosios pramonės profesinės sąjungos pirminės organizacijos pirmininke. LLPPS pirmininke tuo metu buvo Marija Minkevičienė,  sekretoriumi – Romualdas Krajaševičius.

Mano pirmininkavimo profesinėje sąjungoje laikotarpį galima padalinti į dvi labai skirtingas dalis: sovietinės profsąjungos ir nepriklausomos Lietuvos profsąjungos. Jos labai skirtingos. Daugelis su pašaipa žiūri į sovietines profsąjungas. Aš nekalbu apie talonų baldams, muilui ar kelialapių dalinimą. Kadangi gamyba, atlyginimai ir kiti klausimai buvo tvarkomi nustatytu ritmu, tai profesinės sąjungos visą savo dėmesį skyrė darbui su žmonėmis, su jų šeimomis, vaikais, jų užimtumui skatinti.

Birželio mėnesio pirmas savaitgalis – lengvosios pramonės darbuotojų diena. Jeigu šiandien paklausit, kada ji pažymima, tai nelabai kas ir žinos. O audimiečiai  visada ją pažymėdavo su kolektyvu. Turėjome savo vietą Turžėnuose prie Neries, suvažiuodavo šeimomis, koncertuodavo kolektyvai, vienas kitą pažindavo ne tik darbo vietoje, bet ir laisvalaikiu, su kolektyvu užaugdavo vaikai, kadangi buvo skatinamas lojalumas, tolerantiškumas savo kolektyvui. O tie visi nutikimai ir kuriozinės situacijos tegul lieka uždaryti prisiminimų skrynutėje…

Labai džiaugėmės „Audimo“ moterų choru, kuriame dainavo virš 30 moterų ir kuriam vadovavo jo įkūrėjas šviesaus atminimo choro vadovas Vladas Kunčius. „Audime“ veikė estradinis ansamblis, dramos ratelis, džiaugėmės šeimų dinastijomis, veteranais, darbuotojų vaikais.  Visa tai buvo ir kituose kolektyvuose.

Taip jau nutiko, kad atėjo laikas, kai tokios profsąjungos tapo nebereikalingos. Mes irgi buvome sustabdę savo veiklą, tačiau profesinės sąjungos nepanaikinom ir, praėjus keletui metų, 2006 metais jos veiklą atnaujinome. Tačiau sprendžiami klausimai jau kitokie. Ypač pastaraisiais metais, kai vyko įmonės skaidymo procesai, naujų įmonių steigimas. Profesinės sąjungos net ir Darbo kodeksu negalėjo pasiremti ir pasijautė „išmestos už borto“. Naujasis Darbo kodeksas apsprendžia tik darbo tarybų klausimus, o  profesinių sąjungų klausimai įmonių skaidymo atvejais neapspręsti.

Darbuotojus pervedus į naujai įsteigtą įmonę, teko panaikinti AB „Audimas“ profesinę sąjungą ir steigti naują – UAB „Audimas Supply“ profesinę sąjungą, į kurią perėjo visi buvusios profesinės sąjungos nariai.

Beveik metus laiko vyko derybos dėl kolektyvinės sutarties, pradėjome derėtis su AB „Audimas“ vadovais, o baigėme su UAB „Audimas Supply“ vadovais. Džiaugiamės, kad balandžio 12 d kolektyvinė sutartis buvo  pasirašyta ir galioja visiems įmonės darbuotojams. Joje taip pat yra ir suderinta nauja darbo apmokėjimo sistema.

Noriu pasidžiaugti, kad visą laiką, kuris trunka daugiau nei 50 metų, profsąjunginėje veikloje teko dirbti su vadovais, kurie supranta socialinio dialogo reikšmę ir visus klausimus sprendžia geranoriškumo ir abipusio supratimo principu.

Visus lengvosios pramonės darbuotojus, įmonių profesinės sąjungos narius, savo kolegas sveikinu su profesine švente. Neleiskite, kad Jus stumtų problemos, tegul Jus veda  Jūsų svajonės…

UAB „Audimas Supply“ profesinės sąjungos pirmininkė Regina Venclovienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!