„Kauno autobusų“ profesinės sąjungos konferencijoje

Lapkričio 19 d. įvyko UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos 32 rinkiminė- ataskaitinė konferencija. Joje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) generalinė sekretorė Janina Matuizienė, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (VVI) darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, UAB,,Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

Organizacijos pirmininkas Bronius Bučelis perrinktas pirmininku dar vienai kadencijai. Savo metiniame pranešime jis pasidžiaugė, kad vairuotojams pagerėjo darbo sąlygos, kadangi vairuotojai dirba su naujomis transporto priemonėmis, kuriose įrengti nauji komposteriai, kasos aparatai, tačiau pagailestavo, kad iki šiol neišspręstos vairuotojų darbo ir poilsio režimo problemos. Jis teigiamai įvertino bendrovėje įvykusias kolektyvines derybas, kurių rezultatas – didesni atlyginimai.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė konferencijos delegatus supažindino su LPSK veikla ir struktūra, paminėjo, kad 2022 m. gegužės 6 d. vyks LPSK VII suvažiavimas, kuriame bus renkama vadovybė.

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasveikino konferencijos delegatus ir išrinktą pirmininką bei komiteto narius ir atsakė delegatams į pateiktus klausimus. Jis pasidžiaugė, kad sprendžiant darbuotojų problemas randamas kompromisas su profesine sąjunga.

VVI darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius pripažino, kad keliamos problemos Lietuvos keleivinio transporto sektoriuje panašios, bet, deja, skirtingai nuo „Kauno autobusų“ vilniečiams nepavyksta rasti kompromiso su bendrovės vadovybe, dėl ko buvo paskelbtas streikas.

“Kauno autobusų” profesinės sąjungos inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!