Spalio 29 d. – Pasaulinė rūpybos diena

Milijonai darbuotojų pasaulyje, teikiančių gyvybiškai svarbias ligonių, senelių, vaikų priežiūros, socialinės rūpybos, namų ruošos ir ikimokyklinio švietimo paslaugas, dirba sudėtingiausiomis sąlygomis. COVID-19 pandemija atskleidė, kaip nepakankamos investicijos į visuomenės sveikatą ir rūpybos sektorių smarkiai paveikė sveikatos ir rūpybos paslaugų kokybę, prieinamumą ir saugumą.

Spalio 29 d. – Pasaulinė rūpybos diena. Investicijos į rūpybą reiškia milijonus naujų darbo vietų ir orų darbą visiems, dirbantiems rūpybos srityje!

LPSK jungiasi prie Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) iniciatyvos reikalavimų:

  • užtikrinti teisingumą ir nediskriminavimą įdarbinant, išlaikant darbą, suteikiant galimybę mokytis sveikatos ir rūpybos sektorių darbuotojams;
  • užtikrinti padorų darbo užmokestį ir orias darbo sąlygas, įskaitant vienodą atlyginimą už vienodą darbą, vienodas mokymosi galimybes ir saugią bei sveiką darbo aplinką;
  • užtikrinti kokybiškų visuomenės sveikatos, rūpybos ir švietimo paslaugų prieinamumą visiems;
  • skatinti tvarų ekonomikos augimą ir tvarių darbo vietų kūrimą įgyvendinant lyčių lygybės politiką ir programas.
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!