Projekto “SociaLTy” partnerių susitikimas

Gruodžio 4 d. įvyko socialinio dialogo projekto „SociaLTy“ partnerių – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) – atstovų virtualus susitikimas. Jame apžvelgta Norvegijos nacionalinė kolektyvinė sutartis ir aptarta, kokios nuostatos galėtų būti įtrauktos į lietuviškąjį bazinio susitarimo tarp LPSK ir LPK projektą. Anksčiau darbdavių ir darbuotojų atstovai susitikimuose su partneriais iš Norvegijos gilinosi į šios Skandinavijos šalies susitarimo ypatumus.

Darbdavių atstovai pažymėjo, jog kitaip nei Norvegijoje Lietuvos darbo kodeksas plačiai reglamentuoja darbo santykius, tad susitarime reiktų aptarti tik tas sritis, kurios nėra įtvirtintos teisės aktais.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie temas, kurias norėtų minėti susitarime. Pavyzdžiui, dėl atstovavimo klausimų visais lygmenims (nacionaliniu, šakos, įmonės), informavimo procedūrų, bendrų kriterijų, kuriais būtų vadovaujamasi vertinant ekonominę situaciją.

Gvildentas ir kitas Norvegijai nebūdingas niuansas – įmonių ir darbuotojų jungimosi į asociacijas ir profesines sąjungas problematika. Norvegijoje  nėra neasocijuotų darbdavių, o ir darbuotojų didžioji dauguma – profesinių sąjungų nariai. Lietuvoje tai – tik siekiamybė.

Profesinės sąjungos pasiūlė į susitarimą įtraukti ir punktą (vėlgi – daugiau kaip siekiamybę), kad ateityje dėl minimalios mėnesio algos tiek nacionaliniu, tiek šakos lygmeniu tartųsi darbdaviai ir profesinės sąjungos.

Sutarta, jog su bendruomenėmis bus tariamasi ir dėl kitų aktulių temų, kurias galima būtų įtraukti į susitarimo projektą, ir kitame susitikime jas visas apibendrinti.

Socialinio dialogo projekto „SociaLTy“ tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas, susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų kolektyvinių sutarčių temų. Esminis projekto rezultatas – pagrindinis darbdavių ir profesinių sąjungų skėtinių organizacijų susitarimas dėl nacionalinių kolektyvinių derybų.

Projekto vykdytoja – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, partneriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija, Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (LO) ir Norvegijos įmonių konfederacija (NHO).

Projektą finansuoja Norvegijos agentūra „Innovation Norway“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!