Ką reikia žinoti darbuotojui per karantiną (ir ne tik)

Paskelbus karantiną darbuotojams iškyla įvairių klausimų dėl teisių darbe. Ta proga primename pagrindines taisykles:

Visi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaryti raštu. Žodiniai susitarimai neturi jokios juridinės galios.

Nepasirašinėkite jokių darbdavio pateiktų raštų čia pat. Jis privalo duoti visus dokumentus, reikalingus Jums apsispręsti, ir suteikti laiko su jais susipažinti.

Nerašykite prašymo išeiti iš darbo savo noru, jei tokio noro neturite. Jei vis dėlto parašėte, turite teisę atšaukti savo sprendimą per 3 darbo dienas nuo pareiškimo padavimo dienos.

Darbdavys negali nei versti Jus imti atostogų, nei riboti jūsų teisės į jas.

Nepasiduokite darbdavio spaudimui ir nerašykite prašymo išeiti nemokamų atostogų. Neteksite ne tik darbo užmokesčio, bet ir socialinių garantijų.

Darbuotojas gali atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Jei manote, kad dirbti yra nesaugu, informuokite darbdavį raštu. Jei šis neištaiso padėties, praneškite Valstybinei darbo inspekcijai.

Sumažinti atlyginimą paliekant tą patį darbo krūvį yra neteisėta net ir esant ekstremaliai situacijai.

Nutraukiant darbo sutartį pasidomėkite dėl išeitinių išmokų. Tam tikrais atvejais jos priklauso ir išeinant iš darbo savo noru.

Net jeigu nėra kitos išeities, kaip tik atleisti darbuotojus, darbdavys turi nurodyti atleidimo pagrindą (ne dėl darbuotojų kaltės ar jų pačių noro), tuomet darbuotojai gali pretenduoti į išmokas.

✅ Dirbant nuotoliniu būdu darbdavys privalo suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones.

Dirbant nuotoliniu būdu darbo ir poilsio režimas turi būti išlaikomas toks pats, kaip ir dirbant biure.  Jeigu Jūsų darbo sutartyje numatyta 8 val. darbo diena, tiek pat dirbate ir iš namų.

Dėl viršvalandinio darbo reikalingas Jūsų sutikimas raštu. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta grafike, ar naktį – 2, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Jei darbdavys nemoka atlyginimo du ar daugiau mėnesių, darbuotojas gali neiti į darbą (iki 3 mėn.), jei prieš 3 darbo dienas raštu įspėja darbdavį laikinai stabdantis darbo sutarties vykdymą (nurodant nuo kada, kuriam laikui ir dėl kokių priežasčių).

Prastova paskelbiama įmonės vadovo įsakymu, su kuriuo darbuotojai privalo būti supažindinami pasirašytinai. Darbuotojui turi būti mokama ne mažiau nei MMA (jei nustatyta 40 val. darbo savaitė), o darbuotojui į darbą vykti (ar dirbti iš namų) nereikia.

Karantinas negali būti motyvu atleisti iš darbo per išbandymo terminą. Taip pat negalima nutraukti darbo sutarties vien dėl to, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami nepateikiant objektyvių ir pagrįstų motyvų raštu.

Jeigu patiriate psichologinį smurtą darbe, rinkite su tuo susijusius įrodymus: el. laiškus, žinutes, dokumentus, įrašinėkite pokalbius.

Jei sergate ir turite nedarbingumo pažymėjimą, darbdavys negali Jūsų versti dirbti nei iš namų, nei juo labiau – darbo vietoje.

Jei Jus iš darbo atleido neteisėtai, į darbo ginčų komisiją turite kreiptis per mėnesį, kitais Jūsų teisių pažeidimo atvejais – per tris mėn. nuo sužinojimo fakto.

Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti?

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!