PERC pozicija dėl COVID-19 krizės

Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos visaeuropinio regiono taryba (ITUC PERC) išplatino pareiškimą su pasiūlymais, kaip sušvelninti dėl COVID-19 kilusią krizę.

Anot PERC, dešimtmečiai struktūrinių reformų, apsunkintų taupymo politikų, daugelyje šalių viešąsias sveikatos paslaugas ir socialinės apsaugos sistemas paliko kovojančias dėl galimybių tinkamai veikti. Blogiausiais atvejais, kaip kad Sakartvele, kur sveikatos priežiūra buvo visiškai privatizuota, valstybė pasijuto privačios medicinos įkaite ir dabar privalo mokėti didžiulius pinigus, kad atlieptų iššūkius. Žemi atlyginimai ir nestabilus užimtumas Sakartvele privedė prie to, kad daug potencialiai užsikrėtusių žmonių privalo apsispręsti tarp rizikos skleisti virusą arba skurdo.

PERC pabrėžia, kad pasauliui būtinos demokratijos, kurios prioritetu laiko žmones, o ne verslus – „mums būtinas naujas socialinis kontraktas“, kuriuo būtų universaliai užtikrinamos darbo teisės, orūs atlyginimai ir socialinė apsauga visiems darbuotojams, taip pat būtina, kad viešosios paslaugos būtų adekvačiai finansuojamos bei visiems suteikta prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų.

Pažymėtina, kad PERC pozicijoje konstatuojama, kad dėl šios krizės labiau nukentės moterys, kurios pirma, daugiausia dirba sveikatos apsaugos srityje, antra, dažniausiai jos, daug kur užsidarius mokykloms ir vaikų darželiams, rūpinasi vaikais ar sergančiais artimaisiais, o, trečia, ši padėtis yra ypač sudėtinga dėl gerokai išaugusios smurto artimoje aplinkoje rizikos. Priimant sprendimus, būtina atsižvelgti ir į šiuos aspektus.

Daug išsivysčiusių ir ekonomiškai stipresnių šalių, nepaisant įsisenėjusių sunkumų, sugebėjo rasti pinigų ekonomikai stimuliuoti, paremti sveikatos priežiūros sritį ir, bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, krizės metu užtikrinti paramą darbuotojams bei pagalbą verslams. Anot PERC, nors daug verslų parodė esą socialiai atsakingi ir prisidėjo lengvinant sveikatos krizės pasekmes, deja, nemaža dalis verslų parodė savo godumą ir neatsakingumą, tiesiog pradėję atleidinėti žmones, siekdami suvaržyti darbuotojų teises ir apsaugą ar versdami darbuotojus dirbti nesaugiomis darbo sąlygomis. PERC įspėja, kad ne vienoje šalyje krize bandyta pasinaudoti, siekiant suvaržyti profesinių sąjungų ir darbuotojų teises bei apsaugą bei susilpninti socialinį dialogą [LPSK – darbdaviai organizacijos pateikė tokio pobūdžio pasiūlymų ir Lietuvoje].

Šiame kontekste PERC ragina nacionalines vyriausybes:

 • sulaikyti viruso plitimą, kartu gerbiant fundamentalias teises;

 • suteikti daugiau ir adekvačios paramos sveikatos priežiūros paslaugoms ir visoms moterims ir vyrams priešakinėse kovos linijose;

 • garantuoti prieigą prie sveikatos priežiūros visiems žmonėms dabar ir ateityje;

 • per socialinį dialogą įvesti ekonominius paketus, skirtus apsaugoti verslą nuo griūties, o žmones nuo bedarbystės; išlaikyti adekvatų darbuotojų pajamų lygį; išlaikyti ir išplėsti socialinės apsaugos sistemas bei išvystyti laikino užimtumo apsaugą, kad visi darbuotojai, taip pat ir dirbantys netipinius ir nestabilius darbus, būtų tinkamai apsaugoti;

 • ypatingai svarbu suteikti orias pajamas darbuotojams, savarankiškai dirbantiems ir platformų darbuotojams dėl ligos pašalpos nuo pirmosios dienos ir padėti su būsto išlaidomis;

 • išlaikyti esmines tiekimo grandines krovinių judėjimui, tuo pačiu metu suteikiant transporto sektoriaus darbuotojams adekvačią apsaugą;

 • skirti ypatingą dėmesį moterų, susiduriančių su padidinta smurto artimoje aplinkoje rizika, poreikiams;

 • gerbti migrantų darbuotojų teises, leidžiant jiems pasilikti priėmusiose šalyse ir elgiantis su jais kaip vietiniais darbuotojais, t. y. prieigos prie socialinės apsaugos ir darbuotojų teisių suteikimo kontekste.

 

PERC ragina tarptautines struktūras, įskaitant Europos Sąjunga ir tarptautines finansines institucijas:

 • bendradarbiauti imantis priemonių stabdyti virusui, įskaitant dalijimąsi informacija, medicinine ekspertize, technologijomis ir atsargomis bei asmenų apsaugos priemonėmis;

 • besąlygiškai išplėsti finansinę paramą ekonomikoms, kurioms to reikia, išskyrus reikalavimą, kad jos šiuos išteklius naudos remti viešosios sveikatos priežiūros paslaugoms ir užtikrinant pajamas darbuotojams;

 • įvesti pakankamai lėšų į globalią ekonomiką, kad būtų palaikoma paklausa ir pasiūla;

 • dirbti su socialiniais partneriais, kad būtų užtikrinta, jog pasirinktos priemonės atlieps darbuotojų ir įvairaus dydžio verslų poreikius.

 

PERC ragina verslą ir darbdavius:

 • bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis ir užtikrinti, kad jų darbuotojų teisės, darbo vietos ir pajamos bus išlaikytos, nepaisant to, kokios formos yra jų užimtumas – įskaitant ir dirbančius pagal nestabilias darbo sutartis;

 • remti kovą su liga, kur įmanoma, pakeičiant gaminamą produkciją, į medicininę ar asmenų apsauginę įrangą,

 • liautis užsiimti lobizmu, kad būtų sumažinta ar sušvelninta užimtumo apsauga;

 • suteikti darbuotojams asmens apsaugos įrangą ir kitas priemones, reikalingas stabdyti viruso plitimą darbovietėse;

 • leisti glaudesnį bendradarbiavimą su lokaliomis profesinėmis sąjungomis, kad būtų geriau apsaugoti darbuotojai.

Parengta pagal PERC poziciją, visą dokumentą galite rasti čia (anglų kalba).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!