Europos profesinių sąjungų pozicija dėl tolesnių derybų su Didžiąja Britanija

Kovo 9-10 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Vykdomajame komitete diskutuota dėl profesinių sąjungų rezoliucijos dėl tolesnių Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos santykių. Pastarąją nuspręsta priimti.

Taigi, 2020 m. sausio 31 d. D. Britanija išėjo iš ES. Pereinamasis atsiskyrimo laikotarpis tęsis iki šių metų pabaigos, o jo metu bus deramasi dėl tolesnių ES ir D.Britanijos santykių. Vienu metu paraleliai bus deramasi dėl skirtingų dalykų, vis tik profesinėms sąjungoms aktualiausios dvi kryptys: a) dėl vienodų sąlygų atviram ir sąžiningam konkuravimui, b) dėl mobilumo ir socialinio saugumo koordinacijos.

ETUC dar vasarį priėmė poziciją dėl naujos partnerystės su D.Britanija ir pažymėjo, kad derybos dėl vienodų sąlygų atviram ir sąžiningam konkuravimui negali suprastinti dabartinių sąlygų bei standartų. Į tai dalinai atsižvelgta ir ES mandate. Jame nurodoma, kad sutarti partnerių įsipareigojimai neturi iškraipyti prekybos ir vienai kuriai nors pusei suteikti konkurencinio pranašumo, taip pat svarbu siekti ilgalaikių ir tvarių santykių tarp abiejų pusių, o ankstesni ES įtvirtinti palyginti aukšti darbo standartai neturėtų nukentėti.

Vis tik paskelbta Didžiosios Britanijos derybinė pozicija neramina darbuotojų atstovus: vietoj privalomų įsipareigojimų dėl tinkamų darbo standartų (abiejų pusių partnerystės kontekste), kurie būtų „palindę“ po planuojamo susitarimo ginčų sprendimo mechanizmu, britai nori tik savanoriško įsipareigojimo jų laikytis. Tai netenkina nei ES, nei profesinių sąjungų, nes pirmasis mechanizmas kur kas veiksmingesnis. Pagal jį darbo standartų nesilaikymas galėtų privesti pažeidėją prie įvairių sankcijų – nuo finansinės kompensacijos iki proporcingų trumpalaikių priemonių, įskaitant ir laikiną abiejų pusių susitarimo sustabdymą.

Suvokiant riziką, kad darbo standartai gali suprastėti, ETUC kuo aktyviau dalyvaus derybiniuose procesuose. Pavyzdžiui, ETUC atstovai palaikys ryšius su pagrindiniu derybininku Michel Barnier, taip pat stebės derybas dėl techninių su šia tema susijusių aspektų. Balandį taip pat norima surengti aukšto lygio dirbtuves Europos profesinių sąjungų lyderiams, kad profesinės sąjungos laikytųsi kuo vieningesnės pozicijos (planuojama balandžio 22 d. Londone). Taip pat ruošiamasi įsteigti derybinius procesus stebėsiančią ir profesinių sąjungų indėlį koordinuosiančią ad-hoc darbo grupę. Pastarajai turėtų vadovauti ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch. Pagrindinė kuriamos grupės užduotis – išgryninti svarbiausius probleminius derybų aspektus, galinčius pakenkti darbuotojams, ir siekti kuo labiau sušvelninti negatyvų poveikį.

Iš ES nacionalinių narių bus prašoma dalyvauti aukšto lygio dirbtuvėse Londone; skirti kontaktinį asmenį, kuris bendraus su ETUC atstovais, bei teiks savo organizacijos poziciją; operatyviai nominuoti asmenį į kuriamą ad-hoc grupę, jei organizacija suinteresuota aktyviau dalyvauti derybiniuose procesuose.

Parengta pagal ETUC Vykdomojo komiteto medžiagą