Europos Sąjungos semestro lokalizavimas

Šių metų sausio pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė ir penki Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) atstovai aktyviai dalyvavo projekto „Europos Sąjungos semestro lokalizavimas“  konferencijoje Venecijoje. LSA atstovė Audronė Vareikytė ir LVTPS atstovė Irena Petraitienė konferencijoje pateikė pranešimus apie Europos Semestro svarbą, jo įtaką Lietuvos žmonių gyvenime.  Jų nuomone, Semestras turi dar labiau viską apimti ir sustiprinti demokratinį teisėtumą.

Konferencijoje priimtos būtinos nuostatos ateičiai:

nustatyti kokybės standartus, kad būtų tinkamai atsižvelgta į sektorių socialinių partnerių iš vietinių ir regioninių valdžios institucijų nuomonę;

garantuoti didesnį sektorių socialinių partnerių aktyvumą semestro procese;

skatinti semestro proceso matomumą per informacinių renginius ir mokymo užsėmimus;

remti sektorių socialinių partnerių pastangas skiriant specialias subsidijas semestro proceso valdymu;i

užtikrinti, kad semestras taptų veiksminga ir viską apimančia struktūra skirta darbui dėl tvarių vystymosi tikslų siekio.

Bendrame ESRT-EVPS projekte „Europos semestro lokalizavimas“ ieškoma naujų būdų, kaip užmegzti arba sustiprinti esamas ryšius, kurie leistų socialiniams partneriams dalyvauti kasmetiniame Europos semestro mechanizme.

Bendras šio projekto tikslas yra stiprinti Europos ir nacionalinių socialinių partnerių, priklausančių vietinei ir regioninei valdžiai, sprendimų priėmimo vaidmenį Europos semestro procese ir didinti jų įsitraukimą į diskusijas dėl skirtingų semestro rezultatų – metinėje augimo apžvalgoje, šalies ataskaitose, nacionalinėse reformų programose ir konkrečiose rekomendacijose šaliai – kurie būtų homogeniškesni visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į nacionalines praktikas ir funkcijas.

Tad įgyvendinkime Semestro nuostatas ir kurkime Lietuvos ateitį kartu.

http://www.epsu.org/article/final-conference-cemr-epsu-joint-project-localising-european-semester

LVTPS informacija