LPSK remia dėstytojų ir mokytojų protestus bei streikus

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) remia ir palaiko šią savaitę streikuosiančius ir kitokias protesto akcijas rengiančius švietimo darbuotojus ir ragina Vyriausybę laikytis įsipareigojimų bei kitų metų valstybės biudžete numatyti lėšų visų ugdymo lygių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, dėstytojų, mokslininkų bei neakademinių darbuotojų atlyginimų kėlimui.

„Mums nesuprantamas valdžios požiūris į visų grandžių švietimą: juk „valstiečiai“ patys savo programoje švietimą įvardijo svarbiausia nacionalinio saugumo dalimi. Tuo tarpu dabar nuosekliai yra didinamas finansavimas šalies išorės saugumui, tačiau apleidžiamas švietimas. Tai lyg šiltinti sienas namo, kuris neturi stogo“, – komentuoja LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

Anot jos, lėšų gynybai kasmet skiriama vis daugiau, kad būtų išlaikyti 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o, pvz., santykinė lėšų dalis, skiriama aukštajam mokslui, nuosekliai mažėja. Todėl iniciatyvinė grupė „Paskutinis prioritetas“ lapkričio 27 d., 12:30 val., prie Vyriausybės, V. Kudirkos aikštėje, rengia socialinę akciją-demonstraciją „Diplomas už AčiŲ“.

O lapkričio 28 d. įspėjamuosius streikus rengia LPSK priklausančios Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga bei Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, tad streikas apims visos Lietuvos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas bei apie 20 aukštojo mokslo institucijų (kolegijų, universitetų, institutų).

„Tai pavyzdys, kaip reikia kovoti dėl savo teisių, nes streikas – efektyviausia priemonė siekiant padorių darbo sąlygų ir atlyginimų“, – sako LPSK vadovė I. Ruginienė.

Todėl LPSK kviečia visus darbuotojus jungtis į profesines sąjungas, nes teisę skelbti streikus turi tik profesinės sąjungos, nors streikuoti gali visi darbuotojai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!