Transportininkų susitikimas Rygoje

Lapkričio 13-14 dienomis Rygoje įvyko susitikimas, kuriame aptarta krovinių vežimo kelių transportu situacija. Latvijos valstybės tarnautojų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juris Kalnins, Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Üllar Kallas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos forumas pirmininkas Bronius Bučelis ir  Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzanauskas pasidalino informacija apie transporto darbuotojų padėtį savo šalyse.

Susitikime diskutuota ir dėl ES Mobilumo paketo. Įvertinus situaciją krovininio transporto sektoriuje Baltijos šalių transporto profesinių sąjungų atstovai nusprendė į dar vieną susitikimą  Mobilumo paketui aptarti pasikviesti Europos transporto federacijos (ETF) atsakingus asmenis. Taip pat sutarta parengti raštą Europos Komisijai, Europos Parlamento pirmininkui ir ETF, kurį pasirašytų

Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų pirmininkai.

Jame turėtų būti akcentuojama, kad būtina pagerinti darbo sąlygas vilkikų vairuotojams, jiems turi būti garantuojamas reguliarus savaitinis poilsis: kelionės turi būti suplanuotas taip, kad vairuotojas galėtų pailsėti bent kas keturias savaites, turi būti nustatytos aiškios darbo užmokesčio taisyklės.

Kitas Baltijos šalių transporto profesinių sąjungų atstovų susitikimas numatytas 2020 m. rugpjūčio mėnesį Jūrmaloje. Susitikimai rengiami vadovaujantis bendradarbiavimo susitarimu, pasirašytu prieš metus.

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!