Miškininkų federacija turi naują vadovę

Rugsėjo 27- 28 d. Trakų rajone įvyko Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) IX suvažiavimas. Jame išrinkta nauja organizacijos pirmininkė, kuria tapo Diana Raitelaitienė, AB “GRIGEO” profesinės sąjungos pirmininkė. Rinkimuose su ja konkuravo Robertas Pranckūnas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės pavaduotojas.

Suvažiavime buvo išklausyta Federacijos veiklos ataskaita už 2014 -2019 metus, finansinė ataskaita, finansų revizorių grupės ataskaita, priimti LMPF įstatų pakeitimai ir papildymai, taip pat  rezoliucija “Dėl socialinės atsakomybės ir valdymo principų VĮ Valstybinių miškų urėdijoje”.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!