Paskutinis prieš atostogas Trišalės tarybos posėdis

Birželio 25 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje Trišalės tarybos nariai pagaliau suformulavo galutinę išvadą dėl Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projekto. Seimo nario Tomo Tomilino inicijuotą projektą Taryba svarstė jau ne kartą, bet vieningo sprendimo nebuvo radusi. Šį kartą projektui pritarta iš esmės jį koreguojant jau Seime pagal gautus pasiūlymus.

Toliau svarstytas Vyriausybės teikiamas Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimas, kuriuo siekiama nustatyti kiekybinį nacionalinių profesinių sąjungų organizacijų kriterijų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) pasiūlė nekeisti Darbo kodekso, o tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių organizacijų atstovavimo kriterijus išsamiai aptarti minėtame Socialinio dialogo skatinimo įstatyme. Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

Vėliau Užimtumo tarnybos atstovė informavo, jog į Užimtumo tarybą prie minėtos tarnybos laukiama deleguojamų darbdavių organizacijų atstovų. Nors Užimtumo įstatymas numato, jog ši taryba yra dvišalė, sudaryta tik iš valstybės institucijų ir darbdavių atstovų, LPSK pirmininkė Inga Ruginienė iškėlė klausimą diskusijai, jog taryboje turi būti atstovaujama ir darbuotojams.

Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorijos vadovė dr. Eglė Kirnickienė pristatė Europos Komisijos iš dalies finansuojamą projektą, kuris numato galimybę šalies įmonėse atlikti tyrimą panaudojant vienodo darbo užmokesčio pagal lytį patikrinimo priemonę LOGIB.

Posėdyje buvo pateikta informacija ir apie derybas dėl Lietuvos krovininio transporto kolektyvinės sutarties eigos ir rezultatų. Nacionalinės vežėjų keliais asociacijos „Linava“ atstovas informavo, jog yra pasirašytas tarpinis dokumentas, derybos vykstančios toliau, sutartį planuojama pasirašyti iki rugsėjo 16 d.

Tuo tarpu Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė konstatavo, jog derybos yra sužlugusios, nes darbuotojams atstovauti įgaliotas Lietuvos transporto profesinių sąjungų forumas pasitraukė iš derybų. Nors derėtis dar liko „Solidarumui“ priklausančios profesinės sąjungos, tačiau, J. Jančiauskienės teigimu, jos nebuvo tam įgaliotos ir turėtų inicijuoti naujas derybas. Anot jos, „Solidarumo“ ir „Linavos“ sutartis turėtų galioti tik pastarosios nariams ir neturėtų būti išplėsta visam sektoriui.

Tiek darbdavių, tiek „Solidarumo“ atstovai siūlė LPSK atstovaujančias organizacijas grįžti į prie derybų stalo, tačiau I. Ruginienė konstatavo, jog derybos vyko „į vienus vartus“ ir LPSK nekeisianti pozicijos ir nepasirašysianti sutarties, kuri ne tik nenumato ženklesnio atlyginimų kėlimo, bet dar ir blogina darbuotojų sąlygas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Lina Kukuraitis pasidžiaugė, jog derybinis procesas, kuris buvo vilkinamas pusantrų metų, pajudėjo, o tam impulsą esą davė Vyriausybės pasiūlymas atlyginimų koeficientą nuo 1,3 minimalaus atlyginimo didinti iki 2. Ministras pasiūlė, jei abi šalys pritartų, Trišalei tarybai sudaryti komisiją ir jai pavesti tarpininkauti derybose.

Darbdaviai iki šiol yra pasiūlę koeficientą kelti iki 1,4 ir toliau didžiąją dalį darbo užmokesčio mokėti dienpinigiais. Primename, jog nuo dienpinigių nėra mokami jokie mokesčiai, ir tolimųjų reisų vairuotojų socialinės garantijos skaičiuojamos tik nuo vos didesnės sumos nei minimali mėnesio alga. Anot LPSK atstovų, sutikdami tik vos padidinti koeficientą darbdaviai mainais reikalauja didesnio, nei Darbo kodekse numatyta, žalos atlyginimo bei ilgesnių darbo valandų.

Trišalėje taryboje buvo išklausyta visų pusių informacija, jokio sprendimo šiuo klausimu priimta nebuvo.

Daug diskusijų posėdyje sukėlė ir Seimo narės Monikos Navickienės pasiūlymas dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, kuriuo siūloma numatyti, kad apdraustajam asmeniui, kuris slaugo sergantį šeimos narį, taip pat kaip ir vaikus iki 14 metų slaugantiems, išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų būtų pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų (šiuo metu – 7).

Pasiūlymą palaikė tik profesinės sąjungos, nei Vyriausybė, nei darbdaviai šiam projektui nepritaria.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 27 d.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!