EP suteikė daugiau teisių dalijimosi rinkos darbuotojams

Europos Parlamentas praneša, kad sustiprintos pagal poreikį iškviečiamų, taip pat pagal paslaugų kvitus ir interneto platformas dirbančių asmenų teisės.

EP priimtas teisės aktas reikalauja, kad nuo pat pirmos darbo dienos, o išimtiniais atvejais per septynias dienas kiekvienas darbuotojas būtų informuotas apie esminius darbo sutarties aspektus, tokius kaip pareigų aprašymas, darbo pradžios data, sutarties trukmė, atlyginimas, standartinė darbo diena ir darbo valandos.

Tegiama, kad darbuotojai turės teisę į nuspėjamesnes darbo valandas ir dienas, taip pat galės atsisakyti užduočių, kurias prašoma atlikti ne sutartomis darbo valandomis. Darbdaviui per vėlai pranešus, jog užduoties atlikti nebereikės, darbuotojas galės gauti kompensaciją.

Bandomasis darbo laikotarpis negalės būti ilgesnis nei šeši mėnesiai, o atnaujinus sutartį tai pačiai pozicijai ji nebeprasidės nuo bandomojo laikotarpio. Darbdaviai taip pat turės teikti nemokamus privalomus mokymus, pageidautina – darbo metu. Jie negalės drausti savo darbuotojams tomis valandomis, kurių neapima jų darbo grafikas, dirbti kitiems darbdaviams.

Naujosios taisyklės turi būti taikomos kiekvienam žmogui ES, kuris turi darbo sutartį ar darbo santykių. ES Teisingumo Teismo praktika rodo, jog jos turi galioti ir tiems asmenims, kurie tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą,

Tai reiškia, jog šios taisyklės galios ir pagal poreikį iškviečiamiems, trumpalaikes nereguliaraus darbo sutartis turintiems darbuotojams, taip pat dirbantiesiems pagal paslaugų kvitus ir interneto platformas, tokias kaip „Uber“ ar „Deliveroo“. Jos bus taikomos ir apmokamiems stažuotojams bei besimokantiesiems amato, kurie dirba bent tris valandas per savaitę ir vidutiniškai bent dvylika valandų per mėnesį. Dirbantiesiems savarankiškai šios taisyklės negalios.

„Tai pirmasis esminis žingsnis įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, kuris turi įtakos visiems ES darbuotojams. Tiems, kurie buvo užmiršti, ši direktyva ir ES Teisingumo Teismo nutarimai dabar suteiks minimalias teises. Nuo šiol nė vienas darbdavys negalės piktnaudžiauti lankstumu darbo rinkoje“, – pažymėjo EP pranešėjas Enrique Calvet Chambon (Liberalai ir demokratai, Ispanija).

Direktyvai pritarė 466 EP nariai, nepritarė 145, o susilaikė 37. Ji jau preliminariai suderinta su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių jai įsigalioti. Valstybės turės ją įgyvendinti per trejus metus.

 

 

Europos Parlamento informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!