Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis

Praeitą savaitę įvyko Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis. Nors nedarbas sumažėjo iki 6,3 %, tačiau galimybės įsidarbinti Lietuvoje labai nevienodos. Miesto ir kaimo vietovių  gyventojų užimtumo lygio skirtumas vienas didžiausių Europos Sąjungoje (13,7%).

Kadangi Užimtumo tarnyba nuolat susilaukia kritikos dėl nepakankamai skiriamų lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir jų ribotos aprėpties, t. y.  dėl nepakankamo žemos kvalifikacijos bedarbių dalyvavimo mokymo programose (pvz., 2018 m. spalio mėn. jie sudarė tik 16% visų tokių programų dalyvių), šio posėdžio pagrindinis klausimas ir buvo skirtas rekomendacijų dėl Užimtumo didinimo programų savivaldybėse pristatymui ir aptarimui.

Posėdyje buvo išdiskutuotos 7  bendrosios savivaldybėms teikiamos rekomendacijos:

  • Užtikrinti pagal darbo grafiką reikalingos trukmės vaikų priežiūros paslaugas;
  • Iš Užimtumo didinimo programų finansuoti bedarbio, kuris pradeda dirbti, vaikų priežiūros paslaugas;
  • Būtinų įsidarbinti sveikatos paslaugų (įskaitant žalingų įpročių gydymą) teikimas;
  • Didinti nemokamų teisinių paslaugų valandų teikiamų savivaldybėje skaičių, kai nepakanka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme teikiamų teisinių paslaugų;
  • Pagal poreikį teikti atvejo vadybininko paslaugas;
  • Darbai turėtų būti ne trumpalaikio pobūdžio;
  • Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir Užimtumo tarnybos.

Dėl laiko stokos nebuvo apsvarstytos specifinės rekomendacijos savivaldybėms, todėl nutarta dėl šio klausimo rinktis balandžio mėnesį.

Be to, posėdyje buvome supažindinti su kitų Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modeliais.

Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos narė Janina Matuizienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!