Valdybos posėdyje daug dėmesio skirta Darbo kodeksui

Lapkričio 19 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. Generalinė sekretorė Janina Matuizienė atsiskaitė už praeito valdybos posėdžio nutarimų vykdymą. Be kita ko, ji informavo, jog įsigaliojo LPSK valdybos reglamentas, paragino kolegas atidžiai juo vadovautis.

Toliau posėdyje svarstytas profesinėms sąjungoms aktualus neseniai priimtas Lietuvos aukščiausio teismo sprendimas, aptarti nauji pasiūlymai Darbo kodeksui keisti. Pasak LPSK pirmininkės Ingos Rugininės, ryškėja vis daugiau keistinų Darbo kodekso nuostatų, informavo, jog tuo klausimu įvyko darbinis valdybos narių pasitarimas, padėkojo visiems, prisidėjusiems teikiant siūlymus dėl DK. Dokumentas su visais pasiūlymais LPSK vardu yra išsiųstas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

I.Ruginienė informavo valdybos narius apie kitų metų pradžioje startuosiančią informacinę kampaniją, kuria bus siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į galimybę 1 proc. nuo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio skirti profesinėms sąjungoms. Kampanijos tikslas – ne tik priminti apie save, bet ir skatinti visus Lietuvos gyventojus finansiškai paremti profesines sąjungas.

Šį posėdį pratęsta tradicija LPSK valdyboje kolegas supažindinti su savo vadovaujamos organizacijos veikla. Prieš mėnesį vykusiame posėdyje Žurnalistų sąjungos veiklą ir aktualijas, su kuriomis šiuo metu susiduria žurnalistai, pristatė sąjungos vadovas Dainius Radzevičius. Šį kartą su Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos veikla supažindino jos pirmininkas Zigmas Jančauskas.

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika informavo, jog po eilinio LPSK suvažiavimo birželio mėnesį jo vadovaujama organizacija priėmė sprendimą pasitraukti iš LPSK gretų nekomentuojant to priežasčių.

Posėdyje patvirtinti nauji LPSK darbuotojų pareiginiai nuostatai, priimtas sprendimas gruodžio 13 d. Druskininkuose surengti LPSK tarybos posėdį, pritarta jo darbotvarkės projektui.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!