Savarankiškai dirbantiems reikia užtikrinti geresnes teises

Nauja Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) studija parodė, kad, nepaisant augančio savarankiškai dirbančiųjų skaičiaus, jiems nesuteikiamos įprastos darbuotojų teisės.

Nors Europoje jau 1 iš 10 darbuotojų dirba sarankiškai, ETUC išvados rodo:

  • dalyje Europos šalių įstatymai jiems neleidžia įstoti į profesines sąjungas;
  • daug ES valstybių negali per kolektyvines derybes derėtis dėl įkainių ir darbo sąlygų – esą dėl ES konkurencijos teisės;
  • dažnai jiems nesuteikiamos tinkamos socialinės apsaugos naudos, pavyzdžiui, kaip ligos pašalpa, nedarbo išmoka, vaiko priežiūros atostogos ar pensija.

Pasak ETUC konfederacinio sekretoriaus Thiébaut Weber, Europos profesinėms sąjungoms rūpi ne tik darbuotojų, bet ir savarankiškai dirbančių asmenų teisės. Jo teigimu, profsąjungos atidarė jiems duris, kur tai leidžiama, bandė įtraukti į kolektyvines derybas ir pasiūlė teisines konsultacijas, mokymus. Visgi daug šalių reikia keisti įstatymus, taip pat išaiškinti ES konkurencijos įstatymą, kuriuo dabar piktnaudžiaujama, neleidžiant savarankiškai dirbantiems gauti geresnio uždarbio ir tinkamų darbo sąlygų.

„Raginame Europos institucijas panaikinti visus kolektyvinėms deryboms trukdančius barjerus ir įvesti taisykles dėl bendros teisinės struktūros visiems Europos darbuotojams. Tuo metu šalių vyriausybės turi kovoti su fiktyviu savarankišku darbu bei visiems užtikrinti prieigą prie socialinės apsaugos“, – teigė ETUC atstovas.

Paminėtina, kad Bulgarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Turkijoje nacionalinė teisė neleidžia savarankiškai dirbantiesiems jungtis prie profesinių sąjungų. Vokietijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Danijoje, Airijoje, Belgijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje konkurencijos teisė riboja laisvai samdomų darbuotojų tipus, kurie gali kolektyviai derėtis dėl užmokesčio ar darbo sąlygų. Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Nyderlanduose ir Norvegijoje savarankiškai dirbantiems nesuteikiama prieiga prie socialinės apsaugos naudų netekus darbo.

Žurnalistai, artistai ir kultūros darbuotojai būna tarp dažniausių profesijų, kurioms dalyje šalių suteikta kolektyvinių derybų teisė. Tuo viskas ir baigiasi, nepaisant to, kad tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba, statyba ar prekyba  irgi savarankiškai dirba labai daug žmonių.

Visą studiją galite rasti čia (anglų k.): https://www.etuc.org/en/publication/trade-unions-protecting-self-employed-workers

Parengė Vaiva Sapetkaitė