Europos regiono moterys – prieš nelygybę darbo vietoje

Rugsėjo 25-27 d.  Jahorinoje (Bosnija ir Hercegovina) įvyko tarptautinė moterų mokykla, kurią organizavo ITUC/PERC pasitelkiant Friedricho Eberto fondo paramą. Renginyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vyrų ir moterų atlyginimų bei pensijų skirtumų Europos šalyse analizei ir aptarimui, kaip šį atotrūkį sumažinti.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai šiuose mokymuose atstovavo AB „Panevėžio energija“ darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Daiva Skrupskelienė (Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija).

Moterų mokykloje dalyvavo apie 40 dalyvių iš 16 Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos Europos regiono (PERC) šalių. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai buvo: moterų darbo įvertinimas atskiruose regionuose; naujų iššūkių aptarimas; pasirengimas Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) kongresui; kampanijas už smurto ir priekabiavimo prieš moteris ir vyrus nutraukimą darbo vietoje, kaip kovoti su darbo užmokesčio bei pensijų skirtumu tarp moterų ir vyrų.

Renginyje dalyvės dalijosi savo darbu ir patirtimi. Buvo surengtos diskusijos prie apskritojo stalo, kuriose buvo aptarinėjami klausimai: kokių veiksmų imtis nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis dėl smurto darbo vietoje, bei kokius priimti teisės aktus kovai su smurtu ir priekabiavimu darbo vietoje; kokių veiksmų imtis, kad būtų užkirstas kelias segregacijai profesiniuose sektoriuose tarp vyrų ir moterų, bei kaip geriau įvertinti moterų įgūdžius; kokie veiksmai planuojami kovojant su nelygybe ir stereotipais; kaip pasiekti lyčių pusiausvyrą priimant sprendimus; kaip pritraukti daugiau moterų kolektyvinėse derybose ir kovoti už lyčių lygybę.

Po moterų mokyklos PERC moterų komitetas įvertino šią veiklą ir įtraukė keletą pasiūlymų savo veiksmų plane kitiems metams: dirbti darbo užmokesčio kėlimo klausimais PERC regionuose atsižvelgiant į darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus tarp vyrų ir moterų; skatinti moterų dalyvavimą ir lyderystę profsąjungose ​​bei kolektyvinėse derybose; toliau remti ir plėtoti PERC jaunų moterų ratą ir organizuoti šios grupės veiklą bei organizuoti socialinius dialogus šiais rūpimais klausimais.

Parengė Daiva Skrupskelienė

Sarajevas1 (2)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!