Autotransporto profesinių sąjungų federacijos valdybos posėdyje

Rugsėjo 20 d. Kaune įvyko  Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos valdybos posėdis. Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis valdybos narius informavo apie Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veiklą, susipažinta su informacija ,,Dėl poilsio laiko“, Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektoriaus atsakymais ,,Dėl renkamų organų teisėto atleidimo“, ,,Dėl darbo laiko rėžimo transporte“, ,,Dėl darbo užmokesčio sistemos“. B. Bučelis atkreipė valdybos narių dėmesį, kad profsąjungos lyderiai turės kontroliuoti, ar teisingai darbuotojams indeksuojamas atlyginimai nuo 2019 m. sausio 1 d., kai įsigalios mokesčių reformos teisės aktai.

Federacijos pirmininkas informavo, kad liepos mėnesį kartu su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi surengta spaudos konferencija dėl viešųjų pirkimų ir pertvarkų kelių priežiūros įmonėse bei nepakankamų lėšų skyrimo kelių priežiūrai.

Seime kartu su Seimo nariais taip pat pristatytos įstatymų pataisos, kuriomis siekiama valstybės ir savivaldybių įmonių ir bendrovių valdybose turėti darbuotojų atstovus. Po pateikimo šiems projektams pritarta. Vėliau jiems išreikštas pritarimas ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės ir savivaldybės komitetuose, nors Vyriausybės išvada ir buvo neigiama.

Pirmą kartą surengtas ir keleivinio transporto darbuotojų sąskrydis, kuris rugsėjo 8-9 įvyko Pabiržės kaime, Ignalinos rajone. Jame dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių transporto įmonių darbuotojai ir jų šeimų nariai. Tokį sąskrydį planuojame surengti ir kitais metais, į jį bus kviečiami Federacijos nariai.

Išklausyta VĮ ,,Kelių priežiūra“ profesinės sąjungos pirmininko Sauliaus Matulaičio informacija, kad šiuo metu  įmonėje dirba 2 600 darbuotojų ir veikia 3 profesinės sąjungos, kurios nesudaro 1/3 darbuotųjų, o kolektyvinė sutartis baigė galioti liepos 11 d.  Dėl to Federacijos pirmininkas prašė valdybos narių pritarti bendradarbiavimo susitarimui dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo. Federacijos valdybos nariai įpareigojo teisininkę Jovita Jančiauskienę parengti tokio susitarimo projektą.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino  Federacijos valdybos narius su mokesčių reforma, kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Vėliau Federacijos valdybos nariai pristatė situacijas savo atstovaujamose įmonėse. Paaiškėjo, kad daugelyje įmonių 2019 m. nustoja  galioti kolektyvinės sutartys. Dėl to Federacijos valdyba nusprendė sudaryti kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių projektų rengimo grafiką.

UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profesinės sąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė informavo,  kad šioje bendrovėje nevyksta socialinis dialogas. Pasak jos, autobusų vairuotojai dirbdami po 200 valandų per mėnesį uždirba tik 500 eurų, o laikinoji vadovė ignoruoja bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą. Federacijos valdybos nariai nutarė palaukti konkurso rezultatų, o kai bus paskirtas įmonės vadovas, su juo susitikti ir aptarti situaciją bendrovėje.

Asociacijos „LPSK jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius pristatė vykdomą projektą, kurio metu susitinkama su technikos mokyklų studentais ir jiems pristatoma profesinių sąjungų veikla. Asociacijos pirmininkas taip pat informavo, kad kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija, kurioje atsiskaitoma už LPSK jaunimo veiklą. Be to, kiekvienais metais rengiama jaunimo vasaros stovykla, kurioje aptariamos jaunimo problemos įmonėse.

Federacijos valdybos nariai informuoti apie planuojamą Europos profesinių sąjungų konfederacijos seminarą spalio 18 d. ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimą Tauragėje, kur įvyks susitikimas ir su Baltijos šalių šakinių organizacijų lyderiais.

Kitas Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos valdybos posėdis numatytas gruodžio 6 d. Kaune.

transp

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!