Tradicinis Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderių susitikimas

Vasaros pabaigoje kaip ir kasmet Rygoje rinkosi Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderiai į Baltijos šalių tarybos posėdį.

Posėdžio metu buvo aptarta bendra situacija šalyse, kuri iš esmės nelabai skiriasi, pristatyti pasiekimai ir iššūkiai socialinio dialogo, kolektyvinių derybų srityse. Pasidalinta gerąja patirtimi.

Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos (LBAS) pirmininko pavaduotoja Irena Liepinia pateikė informaciją apie ETUC vykdomojo komiteto posėdį Sofijoje, kuriame daug dėmesio buvo skirta socialiniams aspektams, užimtumo didinimui, sklandžiai veikiančiai darbo rinkai: pradedant švietimu ir mokymu visą gyvenimą, atsižvelgiant į lyčių lygybę, aktyvaus užimtumo rėmimą, sudarant tinkamas darbo sąlygas ir užtikrinant tokias darbo pajamas, kurios leistų patenkinti darbuotojo ir jo šeimos poreikius.

Kitą dieną pasidalinome informacija apie vyksiančius ITUC (Pasaulio profesinių sąjungų konfederacijos) ir ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) suvažiavimus. ITUC suvažiavimas vyks dar šiais metais, todėl aptarėme į ITUC generalinio sekretoriaus poziciją pateiktas kandidatūras, profesinių sąjungų atstovai išsakė savo nuomonę.

Nuo pavasario pirmininkavimą BASTUN (Baltijos jūros šalių profesinių sąjungų tinklas) perėmė Latvijos kolegos. Pristatyti Latvijos pirmininkavimo prioritetai. Tai darbo mobilumas sąžiningomis sąlygomis ir socialinio sukčiavimo prevencija; socialinio dialogo stiprinimas, siekiant labiau subalansuoto atstovavimo tarp profesinių sąjungų ir verslo interesų; profesinių sąjungų tankumo didinimas ir organizavimas Baltijos jūros regione; duomenų apsauga profesinių sąjungų veikloje. Spalio 2-3 dienomis Rygoje vyks rudens BASTUN konferencija „Orus darbas“, kurioje dalyvaus ir LPSK atstovai. Buvome supažindinti su programa.

LBAS ekspertas ekonominiais klausimais Martins Svirskis pristatė Latvijoje vykdomą Europos socialinio fondo projektą, kurio esmė ir galutinis tikslas – šakinių kolektyvinių sutarčių pasirašymas.

Kitas toks susitikimas numatytas Lietuvoje 2019 metų pavasarį.

Baltijos šalių lyderius pasveikino  dr. Tobias Moerschel, Baltijos šalių Eberto fondo direktorius. Susitikimą finansavo Eberto fondo Rygos skyrius.

Janina Matuizienė
LPSK Generalinė sekretorė

???????????????????????????????

 

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!