Viešųjų paslaugų perdavimas į privačias rankas

Liepos 4-6 dienomis Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų darbuotojų  profesinės sąjungos atstovas dalyvavo Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) organizuotame seminare „Viešųjų paslaugų gynyba ir skatinimas“.

Jame buvo nagrinėjama, kokią žalą visuomenei gali padaryti viešųjų paslaugų perdavimas į privataus verslo rankas privatizavimo bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo būdu.

Kuomet Lietuvoje visais būdais ieškoma galimybių perduoti viešąjį turtą ir paslaugų teikimą į privačias rankas, Europoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse visu tempu vyksta atvirkščias procesas – renacionalizacija ir remunicipalizacija, t.y. viešųjų paslaugų teikimo sugrąžinimas į valstybės ir savivaldybių rankas. Seminare paminėtas ir lietuviškas tokio proceso pavyzdys – „Vilniaus energijos“ atvejis.

Jei savo veikloje susiduriate su vadovybės sprendimais perduoti dalį paslaugų ir/arba turto privačiam operatoriui, Jūsų profesinė sąjunga, gindama savo narių ir visuomenės interesą, gali imtis veiksmų, kad paveiktų šį procesą.

LVTPS informacija