ETUC atstovas susitiko su Vyriausybės kancleriu

Šiandien, gegužės 10 d., Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) specialusis patarėjas Jozef Niemiec, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovai Artūras Černiauskas ir Kristina Krupavičienė susitiko su Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu.

Šio susitikimo tikslas – informuoti apie svarbiausius Europos profesinių sąjungų prioritetus ir to svarbą visos Europos, taip pat ir Lietuvos, gerovei.

J. Niemiec išskyrė dvi esmines temas – Europos socialinių teisių ramsčio reikšmę ir būtinybę didinti darbuotojų atlyginimus (specialiai tam ETUC įgyvendina kampaniją „Europe needs a pay rise“, t. y. „Europai reikia darbo užmokesčio kėlimo“).

ETUC specialusis patarėjas akcentavo, kad tik mokėdami tinkamus atlyginimus darbuotojams galėsime užtikrinti tvarų Europos ekonomikos augimą. Pasak J. Niemiec, tai Lietuvai turėtų būti ypač aktualu: statistika nedžiugina – Lietuva yra viena tų ES šalių, kuriose darbo užmokesčio dydis vis dar itin problematiškas klausimas. Iš to seka aukšta skurdo rizika ir didelė ekonominė nelygybė šalies viduje.

Džiugu, kad dėl daug aspektų Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovų nuomonės sutapo. A. Stončaitis keliskart pakartojo, kad profesinės sąjungos yra svarbūs partneriai, su kuriais būtina toliau plėtoti socialinį dialogą. Pasak jo, šiuo metu Lietuva atsidūrusi struktūrinių pokyčių laikotarpyje – šiuo metu vyksta net šešios socialinės reformos. Profesinės sąjungos – svarbus ir pripažįstamas partneris. A. Stončaitis ne kartą prabrėžė socialinių parnerių pasirašytą Nacionalinį susitarimą, kuris, pasak jo, yra puikus pagrindas tolesniam bendram darbui. Jame įrašyti penki pagrindiniai tikslai ir jis, Vyriausybės požiūriu, yra vienas pagrindių strateginių strateginių susitarimų. „Šalis susiduria su dideliais pokyčiais ir mes suprantame socialinių partnerių, atstovaujančių darbuotojams, atsakomybę“, – sakė jis.

Susitikime neapsieita be diskusijų apie pernai liepą įsigaliojusį Darbo kodeksą. Vyriausybės kancleris pripažino, kad jis atnešė daug naujovių ir patikino, kad visos pusės jų veikimą praktikoje aktyviai stebi. Taip pat jis patikino, kad dabartinė atlyginimų situacija Lietuvoje taip pat netenkina šios Vyriausybės ir bus siekiama gerinti šią padėtį ir mažinti didelę socialinę nelygybę valstybėje. Tai – vienas svarbiausių uždavinių.

Profesinių sąjungų atstovai taip pat pažymėjo, kad kitą savaitę kaip tik vyks derybos dėl bazinio dydžio grąžinimo į prieškrizinį lygį valstybės tarnautojams.