Po dešimtmečio – TDO mokymai Lietuvoje

Po daugiau nei dešimtmečio pertraukos Tarptautinė darbo organizacija (TDO) grįžta į Lietuvą.

Balandžio 10-12 d. Vilniuje vyksta su Tarptautine darbo organizacija ir Tarptautine profesinių sąjungų konfederacija suorganizuoti mokymai, skirti Baltijos valstybių profesinių sąjungų teisininkams ir lyderiams.

Jais siekiama supažindinti, kaip profesinių sąjungų veikloje naudoti Tarptautinius darbo standartus, taip pat – Baltijos valstybių teisinės bazės ir praktikų atitikimo aštuonioms TDO pagrindinėms konvencijoms analizė. Papildoma užsienio ekspertų vedamų mokymų diena bus skirta vien Lietuvos profesinių sąjungų atstovams. Jų metu bus analizuojamas pernai liepą įsigaliojęs naujas Darbo kodeksas, aiškinamasi, ar tam tikros jo normos neprieštarauja visuotinai pripažįstamiems Tarptautiniams darbo standartams.

Šie mokymai – pirmi po ilgos pertraukos Baltijos valstybėse. Tarptautinės darbo organizacijos normos – tinkamai jomis naudojantis – yra efektyvūs įrankiai, užtikrinant ir ginant darbuotojų teises. Tikėkimės, kad Lietuvos, Latvijos, Estijos profesinės sąjungos aktyviai naudosis per mokymus įgytomis žiniomis ir užmegztais kontaktais su užsienio kolegomis“, – sako TDO Darbuotojų veiklos Darbuotojų biuro (ILO ACTRAV) atstovas Sergejus Glovackas.

Mokymai Vilniuje surengti pagal pernai Rygoje, Latvijoje, per aukšto lygio Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) susitikime priimtą sprendimą.

Pažymėtina, kad šiame renginyje pranešimus skaito net keletas TDO ekspertų: S. Glovackas, TDO Budapešto biuro vyriausioji socialinio dialogo ir darbo teisės ‎specialistė Christina Mihes, TDO Darbuotojų veiklos biure vyriausioji specialistė, teisininkė, besispecializuojanti Tarptautinių darbo standartų srityje, Claire La Hovary, taip pat vyko internetinė transliacija su TDO Darbuotojų veiklos Darbuotojų biure vyriausiuoju teisininku Victor Hugo Ricco.

Priminsime, kad kitąmet šimtmetį švęsianti TDO yra vienintelė trišaliu principu (vyriausybės, darbuotojai, darbdaviai) veikianti Jungtinių Tautų specializuota agentūra. TDO numato tarptautinę politiką ir programas, siekdama gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, kuria tarptautinius darbo standartus, vykdo plačią techninio bendradarbiavimo programą, padėdama vyriausybėms įgyvendinti atitinkamą politiką, dalyvauja mokymo, švietimo ir tyrimo veikloje. Šiuo metu jai priklauso 187 valstybės. Lietuva į TDO įstojo 1921 m. (narystė atnaujinta 1991 m.)