Susitikimas Ūkio ministerijoje dėl Viešųjų pirkimų įstatymo

Kovo 29 d. Ūkio ministerijoje įvyko susitikimas dėl Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimų dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir nustatymo, kad darbuotojams turi būti mokamas bent vidutinis atlyginimas.

Susitikime dalyvavo: ūkio viceministras Gediminas Miškinis, Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Transporto federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Lietuvos statybininkų profesinės sąjungos pirmininkė Jurga Subačiūtė-Žemaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė, Viešųjų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Golcevas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Tamulionienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Andrius Rasčius, Pramoninkų profesinės sąjungos tarybos narys Vaidotas Levickas, LPS ,,Solidarumas“ valdybos narys Ričardas Garuolis ir kiti valstybinių organizacijų pareigūnai.

Susitikime su darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais ūkio viceministras informavo apie Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų 2.10 punkto. Jame rašoma, kad 2018 m. pirmąjį pusmetį Seimui numatyta teikti įstatymų projektus, kuriuose būtų nustatyta, kad viešųjų pirkimų metu vertinama viešojo pirkimo dalyvio socialinė atsakomybė, o, vertinant tiekėjų pasiūlymus, papildomi balai skiriami atsižvelgiant į viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės mokamą vidutinį mėnesinį darbo užmokesčio dydį. Taip pat – nuosekliai didinti viešųjų pirkimų, atliekamų pagal ekonominio naudingumo principą, dalį.

Susitikimo metu pasisakė Verslo konfederacijos prezidentas V.Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas B.Bučelis, Transporto federacijos pirmininkas A.Markevičius, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė D.Vilytė, kurie pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimui perkančiai organizacijai nustatant reikalavimą mokėti darbuotojams bent vidutinį atlyginimą.

Pritarta III-iajai alternatyvai, kurioje numatyta, kad perkančioji organizacija reikalautų, jog tiekėjas pateiktų darbuotojų sąrašą ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio vidurkį. Tuo atveju, jeigu subtiekėjas pasitelkiamas vėliau arba pasikeičia sąraše nurodyti darbuotojai, tiekėjas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą darbuotojų sąrašą bei patikslintą darbo užmokesčio vidurkį. Pastarasis turėtų būti ne mažesnis negu nurodytas pateiktame pasiūlyme. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas. Be to, sutarta, kad turėtų skelbiami finansiniai rodikliai ir įmonėje galiojanti kolektyvinė sutartis.

Įsigaliojus Viešųjų pirkimo įstatymui, turėtų būti pateikiami pasiūlymai LR Administracinio kodekso pataisoms, numatant administracinę atsakomybę perkančiajai organizacijai.

Sutarta, paruošus Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. pakeitimus, informuoti elektroniniu paštu ir, pritarus suinteresuotoms šalims, įstatymo pakeitimus teikti Seimui svarstyti dar pavasario sesijai priimant įstatymo pakeitimus.

 

 

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos informacija

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!