Miškų reforma kol kas vyksta sklandžiai

Tebevykstant valstybinio miškų ūkio pertvarkai, kuriai pernai aktyviai priešinosi miškininkai, aistros kiek aprimo. Valstybinių miškų urėdijoje veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės nariai reguliariai susitikinėja su centrinės urėdijos vadovais, o su naujai patvirtintu direktoriumi Mariumi Pulkauninku darbuotojų atstovai svarbias temas aptarė kovo 27 d.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) pirmininkė Inga Ruginienė sako, jog šiuo metu vykstantis konstruktyvus dialogas teikia vilčių. „Norėtųsi, kad taip tęstųsi ir toliau, tačiau – pagyvensim, pamatysim“, – portalui lprofsajungos.lt sakė pirmininkė.

Dviejų valandų trukmės pokalbyje buvo aptarta daug tiek darbuotojų atstovams, tiek įmonės administracijai svarbių temų. Tarp jų – tolesnės konsultavimo-informavimo procedūros dėl padalinių struktūros.

Darbuotojų atstovai kėlė klausimą dėl padalinių pareiginių nuostatų ir dėl įmonės darbo apmokėjimo sistemos greitesnio parengimo. Direktorius informavo, kad šiais klausimais yra dirbama, bet dėl dar nesuformuotos įmonės centrinės administracijos šiems sudėtingiems darbams atlikti, reikia ne tik laiko, bet ir žmogiškųjų resursų. Darbuotojų atstovai pasiūlė sukurti darbo grupę iš patyrusių padalinių specialistų, kurie galėtų padėti šiuose darbuose.

Pokalbyje taip pat aptartos darbuotojų socialinės garantijos, numatytos buvusių miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse. Kadangi jų galiojimas baigiasi 2018 m. pabaigoje, sutarta, ilgai nelaukiant, pradėti derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties rengimo.

Šiuo metu Valstybinių miškų urėdijos valdyboje yra du darbuotojų atstovai, tačiau jie atstovauja centriniam įmonės padaliniui. Kadangi po Valstybinių miškų urėdijos įsikūrimo darbuotojų atstovavimas prasiplėtė, profesinės sąjungos yra pasiūliusios į valdybą atstovą nuo regioninių padalinių. Pagal darbuotojų atstovų į valstybės įmonių skyrimo tvarką, šie atstovai skiriami įmonių vadovų bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, todėl susitikime aptarta naujo darbuotojų atstovo į Valstybinės miškų urėdijos valdybą skyrimo galimybė.

Pokalbio pabaigoje I. Ruginienė pakvietė direktorių į LMPF rengiamos akcijos „Bėgu švariame miške“ startą, kuris bus duotas balandžio 7 d. VMU Kauno regioninio padalinio teritorijoje.

LMPF nuotr. iš kairės į dešinę: Valstybinių miškų urėdijoje veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės nariai Juozas Ūsas, Asta Čepienė, Inga Ruginienė ir VMU direktorius Marius Pulkauninkas.

LMPF ir “lprofsajungos.lt” inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!