Ar darbdavys gali reikalauti grįžti į darbą iš vaiko priežiūros atostogų?

Esu jauna mama. Auginu mažą vaikelį ir vaiko priežiūros atostogas esu pasiėmusi dvejiems metams. Ar gali darbdavys reikalauti grįžti į darbą anksčiau? Jei vis tik i darbą grįšiu po 2 metų, mano pozicija egzistuoja, tačiau darbdavys pasako, kad čia vietos nėra ir siūlo kažkokią kitą poziciją. Ar gali taip elgtis? Kiek laiko turi darbdavys laikyti mano darbo vietą? Jei man netiks siūloma nauja pozicija, kaip elgtis tada?

 

Į DELFI skaitytojos klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis.

Darbo kodeksas reglamentuoja, jog pagal šeimos pasirinkimą motinai, tėvui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip vaiko globėjui, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai. Pažymėtina, kad vaiko priežiūros atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

Dažniausiai vaiko priežiūros atostogas yra imamos 2 metams, nes vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji, nepaisant to, kuris iš tėvų nusprendžia išeiti vaiko priežiūros atostogų. Nėra pagrindo bijoti, kad darbdavys iš vaiko priežiūros atostogų gali reikalauti grįžti į darbą anksčiau. Teisę iš vaiko priežiūros grįžti anksčiau turi tik pats darbuotojas.

Pagal bendrą taisyklę darbuotojas, ketinantis grįžti į darbą nepasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas.

Be to, darbdavys visų atostogų metu užtikrina darbuotojo teisę po vaiko priežiūros atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant teisę į darbo užmokesčio padidėjimą, į kurias darbuotojas būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs.

Jei darbdavys pažeis darbuotojo teisę po atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas), pastarasis savo pažeistas teises ir teisėtus interesus gali ginti įstatymuose įtvirtinta tvarka. Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos kreiptis el. paštu alexkovalevskis@hotmail.com.

 

Šaltinis: naujienų portalas “Delfi”. Publikuotą straipsnį galite rasti čia

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!