LŠPS pirmininku perrinktas A. Jurgelevičius

2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienį, Vilniuje Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) sukvietė dalykinę konferenciją ir po jos vykusį ataskaitinį – rinkiminį suvažiavimą.

Renginyje dalyvavo 130 dalyvių ir svečių. Suvažiavimą sveikino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Seimo narė Aušra Papirtienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas, Lietuvos miško ir miško pramonės profesinės sąjungos pirmininkė Inga Ruginienė, svečiai iš užsienio.

Suvažiavime delegatai išklausė LŠPS pirmininko ir pavaduotojo bei kontrolės komisijos ataskaitų, kurias po trumpos diskusijos patvirtino. Vėliau buvo renkami LŠPS pirmininkas, jo pavaduotojas ir kontrolės komisijos nariai. LŠPS pirmininku naujai trejų metų kadencijai buvo išrinktas istorijos mokytojas iš Elektrėnų Audrius Jurgelevičius, o jo pavaduotojų vėl tapo Marijampolės organizacijos pirmininkas Egidijus Milešinas.

Suvažiavimo metu buvo pabrėžta aktyvaus socialinio dialogo, o taip pat bendradarbiavimo su kitomis švietimo profesinėmis sąjungomis svarba.  Kalbėję Lietuvos ir užsienio svečiai, ne kartą pažymėjo, kad nors LŠPS, kuri kaip tik dabar mini savo veiklos dešimtmetį, yra viena iš skaitlingiausių ir aktyviausių profesinių sąjungų Lietuvoje, jos augimo potencialas yra didelis, todėl reikia skatinti visus švietimo darbuotojus tapti profesinės sąjungos nariais.

Suvažiavimo delegatai patvirtino pagrindines 2018 – 2020 m. organizacijos veiklos gaires, kuriose išskirtos šios svarbiausios kryptys: švietimo darbuotojų darbo sąlygų ir socialinio saugumo didinimas,  profesinės sąjungos organizacijų stiprinimas ir jos narių teisių gynimas, socialinio dialogo švietime plėtojimas, dėmesys pedagogų rengimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir LŠPS vidaus veiklos bei komunikacijos gerinimas.

Suvažiavimo nuotraukos artimiausiu metu bus paskelbtos LŠPS “Facebook” puslapyje:

https://www.facebook.com/svietimoprofsajunga/

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!