Du didžiausi profesinių sąjungų junginiai aptarė galimybes vienytis

2017 m. spalio 27 d. Vilniuje susitiko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jungimosi darbo grupių atstovai. Du didžiausi Lietuvoje profesinių sąjungų junginiai aptarė galimybės vienytis.

Priėmus naujajį Darbo kodeksą, kuris susilpnino profesines sąjungas ir palengvino darbuotojų atleidimą, tapo ypač svarbūs vieningi profesinių sąjungų veiksmai ginant savo narių teises.

Per pusmetį nuo naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo kiekviena įmonė, turinti daugiau nei 20 darbuotojų privalo įsteigti Darbo tarybą. Jei profesinės sąjungos nariai sudaro 30 proc. visų tos įmonės darbuotojų, Darbo taryba nesteigiama. Jei įmoneje  profesinių sąjungų narių yra mažiau nei 30 proc.  visų darbuotojų, profesinės sąjungoms palikta viena vieta Darbo taryboje. Dalyje didesnių įmonių jau veikia ne po vieną profesinę sąjungą kurios priklauso skirtingiems junginiams, todėl jų darnūs ir vieningi veiksmai tampa labai svarbūs atstovaujant darbuotojų interesus ir sudarant kolektyvines darbo sutartis.

Abiejų profesinių sąjungų junginių pirmininkai Kristina Krupavičienė ir Artūras Černiauskas supažindino su savo organizacijų valdymo struktūra, nario mokesčio rinkimo tvarka ir atskleidė, kaip mato naujos jungtinės organizacijos darbą. Pasikeista nuomonėmis dėl jungimosi būdų, kurie bus pristatyti kiekvienos profesinės sąjungos valdymo organams.

Nuspręsta padaryti reviziją, kuriose įmonėse ir regionuose yra Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nariai.

 

Šaltinis: “Solidarumas”
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!