Įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas

Rugsėjo  15 d., penktadienį, Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas. Jo metu aptarta sektoriniai kolektyvinių susitarimų tema, pasidalinta pirminių organizacijų informacija, diskutuota apie naujojo Darbo kodekso ypatumus. 

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad Lietuvos vežėjų asociacija „Linava“ skyrė atstovus ruošiant krovininio ir keleivinio transporto šakinius susitarimus.

„Linavos“ viceprezidentas Rimantas Martinavičius pridėjo, kad gruodį planuojamas „Linavos“ kongresas. Dėl to, norint susipažinti su teikiamais šakinių susitarimų projektais, reikia juos apsvarstyti iki tol, krovininio ir keleivinio transporto tarybos posėdžiuose. Vyriausybei liberizuojant darbo rinką, norima panaikinti vidinius sandorius ir per konkursus dažniausiai pralaimi savivaldybių įmonės, kadangi konkurencijos sąlygos nėra lygios.

Tuo metu Krovininio autotransporto profsąjungos atstovas „Solidarumas“ Gintaras Kondrackis informavo, kad liepos 18 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis su UAB „Ogun” direktoriumi Andrejus Perje pasirašė. Joje numatyta daug vairuotojų ir komandiruojamų darbuotojų teises ir orias darbo sąlygas užtikrinančių sąlygų: vairuotojams daugiau nebereikės miegoti automobilių kabinose (darbdavys įsipareigoja apmokėti nakvynę viešbutyje); vairuotojams, dirbusiems įmonėje virš penkerių metų, bus suteikiamos papildomos atostogos. Džiugu, kad pavyko susitarti, kad darbdavys negali atleisti darbuotojo, kuris yra profesinės sąjungos narys, ar skirti jam drausminės nuobaudos be profesinės sąjungos sutikimo. Pažymėtina, kad šioje kolektyvinėje sutartyje darbdavys įsipareigoja vairuotojams mokėti ne mažesnį kaip 1600 eurų mėnesinį atlyginimą „į rankas”.

Deja, ne visos naujienos džiugios. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjunga, bendrovės darbuotojų įgaliota sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį, nusprendė sudaryti kolektyvinę sutartį, galiojančią tik profsąjungos nariams. Pagrindinis mūsų tikslas yra sudaryti jungtinę atstovybę su troleibusų profesinėmis sąjungomis ir pradėti kolektyvines derybas dėl savo profsąjungos narių. Apie tai informavome bendrovės l.e.p direktorių R. Markauską.

Paskutinėje dalyje Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino su naujo Darbo kodekso nuostatomis ir taikymu. Be to, pasiūlė forumo susirinkimo dalyviams dalyvauti konsultacijose, per kurias susipažindinama su Darbo kodekso naujovėmis. Lietuvos profesinių sąjungų centrai kaip tik įgyvendina projektą, kuriame gali dalyvauti įmonių darbuotojai.

Išklausius forumo susirinkimo dalyvius, nuspręsta iki spalio paruošti šakinius tarifinius susitaruimus, teikiant projektus svarstyti “Linavai”.

Kitas forumo susirinkimas numatytas 2018 m. sausio 19 d. Kaune.