Bendrovėje „Kauno autobusai“ įvyko kolektyvinės derybos dėl vairuotojų atlyginimo kėlimo

UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos komitetas kreipėsi į bendrovės generalinį direktorių dėl atlyginimų pakėlimo.

Kolektyvinės derybos vyko liepos 3-10 d. Jų metu metu profesinės sąjungos atstovai siūlė nuo liepos 1 d. kelti autobusų ir troleibusų vairuotojams valandinį tarifinį atlyginimą nuo 3,4 iki 3,6 euro; kintamojo atlyginimo dalį didinti 30 proc., kelti priemoką vairuotojams, vairuojantiems 18 metrų transporto priemones, nuo 0,25 iki 0,4 euro, o vairuojantiems 24 metrų transporto priemones – nuo 0,5 iki 0,65 euro. Taip pat siūlyta nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. panaikinti kas mėnesinį 3000 eurų dydžio vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą ir tas lėšas skirti bendram darbo užmokesčiui didinti.

Per kolektyvines derybas susitarta generaliniam direktoriui pateikti darbo grupės suderintą siūlymą dėl vairuotojų darbo užmokesčio didinimo, į kurį įeina nuostatos nuo rugpjūčio 1 d. kelti autobusų ir troleibusų vairuotojų valandinį atlygį nuo 3,4 iki 3,6 euro; didinti priemoką vairuojantiems 18 m ilgio transporto priemones nuo 0,25 iki 0,4 eurų; o 24 m  – nuo 0,5 iki 0,65 euro. Taip pat sutarta siūlyti, kad vairuotojams būtų mokama 25 proc. dydžio kintamoji atlyginimo dalis bei nuo rugpjūčio 1 d. naikinti vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą. Galiausiai siūloma Darbo apmokėjimo nuostatuose numatyti darbuotojų atlyginimo indeksavimą.

Kolektyvinių derybų darbo grupei priklausė UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, komiteto narys Deividas Truskauskas ir Kauno regiono teisininkė Jovita Jančiauskienė. Darbdavio interesams atstovavo Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, Administracijos ir personalo departamento vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyriausioji ekonomistė Vijolė Platačienė ir juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė.