Seimas silpnina profesinių sąjungų galias

Seimo narys Tomas Tomilinas, nuolat kalbėjęs apie profesinių sąjungų stiprinimą, pasiūlė apsaugoti nuo savavališko darbdavio atleidimo tik vienintelį profesinės sąjungos pirmininką, o likusius renkamus ir iki šiol įstatymais saugomus profesinių sąjungų atstovus pasiūlė atiduoti darbdavių savivalei.

Seimas, kurio dauguma žadėjo stiprinti profesinių sąjungų galias, pradėjo jas naikinti, balsavęs už profesinių sąjungų draugu apsiskelbusio T. Tomilino pasiūlymą.

2017 m. gegužės 30 d. Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, suteikiančias apsaugą nuo atleidimo tik vieninteliam profesinės sąjungos pirmininkui. Galiojančiame Darbo kodekse atleisti iš darbo profesinės sąjungos renkamų organų atstovus galima tik už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, kurie yra tiksliai apibrėžti Darbo kodekse. Kitais atvejais juos galima atleisti iš darbo tik gavus profesinės sąjungos sutikimą.

Ši valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojo Tomo Tomilino pasiūlyta Darbo kodekso pataisa stipriai susilpnina profesinių sąjungų galias ir galimybes atstovauti bei ginti darbuotojų teises, nes nebeapsaugo profesinės narių, kurie tiesiogiai bendrauja ir derasi su darbdaviu ir todėl privalo pagal tarptautinę teisę turėti papildomas garantijas, kad nenukentės už savo veiklą atstovaujant darbuotojus.

Minėta įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidentės siūlymui, kad „Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys, laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis”.  Prezidentė siūlo, kad šios „nustatytos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui”. Taigi, prezidentė siūlo neapsiriboti vieninteliu profesinės sąjungos pirmininku.

Tomo Tomilino pateikta įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvoje galiojančios Tarptautinės darbo organizacijos konvencijai Nr.98, kurios 1 straipsnyje parašyta „Darbuotojai yra tinkamai ginami nuo diskriminacijos veiksmų, neleidžiančių jiems jungtis į organizacijas darbe./…/Jie yra ginami nuo veiksmų, kuriais norima atleisti darbuotoją arba padaryti jam žalos kitokiu būdu dėl jo narystės profesinėje sąjungoje”. Taigi, šis straipsnis reikalauja apsaugos visiems profesinės sąjungos nariams, o ne tik jos renkamiems atstovams.

Šis Tomo Tomilino pasiūlymas riboti profesinių sąjungų galias prieštarauja jo ir jo atstovaujamos partijos rinkiminiams  pažadams.

Stebina tai, jog pataisos, kad nuo darbdavio savivalės būtų apsaugotas tik vienintelis profesinės sąjungos pirmininkas, nebuvo nei profesinių sąjungų kritikuotame A.Butkevičiaus Vyriausybės priimtame Darbo kodekse, nei viena darbdavių organizacija to nesiūlė nei viename Trišalės tarybos posėdyje, tačiau Seimas už profesinėms sąjungoms ypač kenkiančią ir Trišalėje taryboje net nesvarstytą įstatymo pataisą nubalsavo iš karto, nors valdanti dauguma skelbė, kad gerbs Trišalės tarybos nuomonę ir balsuos tik už tuos straipsnius dėl kurių joje nebuvo sutarta.

 

Šaltinis: profesinė sąjunga „Solidarumas“

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!