LPSK pirmininkas dalyvaus ETUC vidurio kadencijos konferencijoje

Gegužės 29-31 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas dalyvauja Europos profesinių sąjungos konfederacijos vidurio kadencijos konferencijoje Romoje, Italijoje. 

Konferencija „S.O.S. Europa dirbantiems žmonėms“ koncentruosis į profesinių sąjungų siekį sukurti darbuotojams ir jų šeimoms palankesnę Europą.

Konferencijoje bus paminėtos 60-osios Romos sutarties pasirašymo metinės. Primename, kad šia svarbia sutartimi, įsteigta bendra rinka, kurioje gali laisvai judėti žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas, ir sukurtos gerovės ir stabilumo prielaidos Europos piliečiams.

Tarp svarbiausių klausimų, kuriuos nagrinės Europos profesinių atstovai, išskirtinas siekis išgryninti darbuotojams palankios Europos viziją. ETUC laikosi pozicijos, kad tam reikia įdiegti į aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą orientuotą naują ekonominę politiką, reformuoti Europos ekonominį valdymą, suteikti didesnę galią kolektyvinėms deryboms, stiprinti darbuotojų atstovų pozicijas, užtikrinti Europos socialinių teisių ramsčio įtvirtinimą ir siekti didesnio bei konstruktyvesnio darbuotojų įtraukimo į įmonių valdymą.

ETUC kadencija yra ketveri metai.

 

Visą konferencijos programą galite pamatyti čia:

ETUC vidurio kadencijos konferencijos programa