Lietuvos piliečiai vis labiau linkę ginti savo teises

2016 m. didėjo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą besikreipiančių asmenų skaičius, skelbiama trečiadienį pristatytoje tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitoje.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad kreipimųsi skaičiaus didėjimas yra itin teigiamas rodiklis. Jis rodo, kad žmonės yra vis labiau linkę ginti savo pažeistas teises, mažėja abejingumas žmogaus teisėms bei didėja suvokimas, jog užtikrinti prigimtines teises yra svarbu ir reikalinga.

Dėl galimai pažeistų lygių galimybių ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais kreiptasi net 607 kartus. Moterys kreipėsi šiek tiek dažniau nei vyrai (41 proc. ir 39 proc. visų pareiškėjų atitinkamai; juridiniai asmenys sudarė 19 proc., o 1 proc. teko anoniminiams pranešimams). Daugiausiai kreipimųsi gauta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (202), mažiausiai – dėl tikėjimo (1).

Dažniausiai pareiškėjai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos (162 kreipimaisi) ir darbo santykių (155 kreipimaisi) srityse. 2016 metai išsiskyrė skundų ir paklausimų dėl galimai moteris žeminančių reklamų ir diskriminuojančių darbo skelbimų skaičiumi. Be lyties, taip pat dažnai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu (81), žymiai didėjo kreipimųsi negalios pagrindu skaičius (80). Kitais pagrindais kreiptasi mažiau: dėl socialinės padėties kreiptasi 25, dėl tautybės – 22, dėl kalbos – 16, dėl įsitikinimų ar pažiūrų – 12, dėl lytinės orientacijos – 10, dėl etninės priklausomybės – 9, dėl rasės ir dėl religijos – po 5, dėl kilmės – 4 kartus.

Pažymėtina, kad daugėjo kreipimųsi dėl daugialypės diskriminacijos, kai situacija, dėl kurios kreipiamasi, apėmė daugiau nei vieną diskriminacijos pagrindą (net 30 proc. visų skundų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu apėmė ir lyties pagrindą).

Kontrolierei nustačius lygių galimybių pažeidimą, 60 kartų dėl padaryto pažeidimo skirtas įspėjimas, 3 kartus tyrimo medžiaga perduota ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui ir 28 kartus siūlyta nutraukti diskriminacinius veiksmus bei rekomenduota pakeisti ar panaikinti teisės aktą (iš jų 16 rekomendacijų jau įvykdytos, 11 yra vykdomos šiuo metu ir 1 vykdyti atsisakyta).

Seimo Žmogaus teisių komitetas be išlygų patvirtino lygių galimybių kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaitą.

 

Ataskaitos pristatymo spaudos konferenciją galite pamatyti čia:

 

Informacija: laikraštis “Lietuvos aidas”

Iliustracija: “Pixabay”