Pasirašytas Kauno Trišalio bendradarbiavimo susitarimas

Vasario 24 d., penktadienį, pasirašytas Kauno miesto Trišalio bendradarbiavimo susitarimas 2017-2019 m.

Kauno miesto Trišalio susitarime sutarta:

 1. Stiprinti socialinį dialogą tarp Savivaldybės, verslo ir profesinių sąjungų.
 2. Analizuoti darbo, užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės politikos įgyvendinimo problemas Kauno mieste, teikti pasiūlymus Savivaldybei, kitoms institucijoms ir organizacijoms dėl šių problemų sprendimo.
 3. Svarstyti įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su jos sprendžiamomis problemomis, projektus, teikti išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas kompetentingoms institucijoms.
 4. Organizuoti dalykinius susitikimus su kitų miestų (rajonų) analogiškomis institucijomis.
 5. Informuoti visuomenę apie Kauno miesto trišalės tarybos darbą, svarstomus klausimus.
 6. Pateikti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos interneto svetainėje www.pramone.lt ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro interneto svetainėje www.profsajunga.info.

Šalys garantuoja šias Kauno miesto trišalės tarybos narių teises:

 1. Gauti Kauno miesto trišalei tarybai reikalingą informaciją iš Šalių partnerių, dalyvauti jų posėdžiuose, darbo grupių veikloje.
 2. Teikti Šalims pasiūlymus, rekomendacijas Kauno miesto trišalės tarybos kompetencijos klausimais.
 3. Kviestis į posėdžius ekspertus, kurių išvados reikalingos priimant nutarimus.
 4. Teikti pasiūlymus, rekomendacijas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai, pramonės ir verslo įmonėms, profesinių sąjungų organizacijoms Kauno miesto trišalės tarybos kompetencijos klausimais.
 5. Bendradarbiauti su viešojo administravimo, kitų miestų (rajonų) dvišalėmis, trišalėmis, daugiašalėmis institucijomis.

Taip pat aptarta Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos pasiūlymui suorganizuoti Savivaldybėje artimiausiu laiku diskusiją dėl svarstomo socialinio modelio projekto.

Susitikimo metu diskutuota ir kitais rūpimais klausimais, tokiais, kaip socialinio dialogo, bendradarbiavimo sprendžiant įmonių ir bendruomenių.

Pasirašant  Kauno miesto  Trišalio bendradarbiavimo susitarimą dalyvavo: Kauno miesto meras Visvaldas Matjošaitis, vicemeras Povilas Mačiulis, mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų  ir darbdavių asociacijos  viceprezidentas Vaclovas Vytautas Pečetauskas, Lietuvos profesinių sąjungų  konfederacijos Kauno regioninio centro pirmininkė  Jovita Jančiauskienė, Kauno krašto profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė Lina Jankauskienė, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!