Dar vienas žingsnis profsąjungų vienybės link

Sausio 5 d., ketvirtadienį, Kaune antrą kartą posėdžiavo jungtinė derybų grupė, kurianti būsimos organizacijos, veiksiančios susijungus LŠPS (Lietuvos švietimo profesinė sąjunga), LŠĮPS (Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga) ir LMPS (Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga), įstatų projektą. Pirmas darbo grupės posėdis vyko 2016 m. lapkričio 17 d.

Derybų grupės nariai, dirbdami pagal pačių patvirtintą darbo reglamentą, apibendrino ir atsižvelgdami į visų profesinių organizacijų tarybų narių pastabas bei siūlymus pakoregavo įstatų I–III dalių projektą, kuris buvo paruoštas pirmame posėdyje. Antrajame posėdyje buvo parengtas naujųjų įstatų IV–XVI dalių projektas, kuris taip pat pateiktas visų profesinių sąjungų taryboms derinti. Tarybų narių pastabų ir pasiūlymų laukiama iki sausio 20 d.

Sausio 26 d. numatytas paskutinis derybų grupės posėdis, kurio metu planuojama aptarti visas pastabas ir pasiūlymus bei paruošti galutinę būsimų organizacijos įstatų projekto redakciją. Šis projektas bus svarstomas kiekvienos profesinės sąjungos tarybos posėdyje, o ne vėliau kaip kovo 15 d. – antrame bendrame LŠPS, LŠĮPS ir LMPS tarybų posėdyje. Bendrame visų profesinių sąjungų tarybų posėdyje numatoma patvirtinti galutinį įstatų projektą ir atlikti visas kitas procedūras, rengiantis naujos organizacijos steigiamajam suvažiavimui.

Primename, kad derybų grupė yra sukurta bendrame LŠPS, LŠĮPS ir LMPS tarybų posėdyje, kuris vyko 2016 m. spalio 27 d. Kiekvienai profesinei sąjungai atstovauja du nariai. Pagrindinis derybų grupės tikslas – iki 2017 m. kovo 1 d. paruošti naujos organizacijos įstatų projektą.

 

Egidijus Milešinas, LŠPS pirmininko pavaduotojas
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!