UAB “Kauno autobusai” darbuotojų profesinė sąjunga minėjo 25-metį

Gruodžio 3 d., šeštadienį, į Kauno karininkų ramovę paminėti 25-erių metų jubiliejaus rinkosi darbuotojų profesinių sąjungų atstovai.

Minėjime sulaukta garbių svečių. Dalyvavo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, VŠĮ Automobilių stovėjimo aikštelės direktorius Justas Limantauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Kauno klinikinės ligoninės profsąjungos pirmininkė Irena Tavginienė ir 245 profsąjungos nariai ir jų šeimos.

Renginį vedė Vilius Kaminskas ir Vaiva Ladiga Mališauskienė. Jie priminė profsąjungos istoriją, kuri prasidėjo 1990 m. vasario 12 d. iškėlus Kauno miesto autobusų parke kolektyvinį ginčą ir jį pasirašius 436 vairuotojams. Neišsprendus administracijai pateiktų reikalavimų, 1991 m. lapkričio 11 d. įvyko autobusų vairuotojų streikas. Autobusų vairuotojams pageidaujant, 1991 m. lapkričio 20 d. įsteigta Nepriklausoma vairuotojų profsąjunga.

UAB “Kauno autobusai” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino profsąjungos ir jų šeimos narius su gražiu jubiliejumi. Profsąjungos pirmininkas pabrėžė: „Įkūrėme UAB ,,Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinę sąjungą, kuri šiandieną yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Europos sąjungos šalyse. 25 metai žmogaus gyvenime – tai jauno ir veržlaus žmogaus siekis įgyvendinant svajones bei lūkesčius. Organizacijos veikloje 25 metų amžius – tai patirtis siekiant tikslo stabilizuojant bendrovės ekonominę bei finansinę padėtį, tinkamai atstovauti bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos narių interesams. Džiaugiuosi, kad esame kartu spręsdami problemas“.

Vėliau profsąjungos pirmininkas pasveikino pirmuosius profsąjungos narius, padėjusius įkurti darbuotojų profesinę sąjungą ir aktyviai dalyvavusius jos veikloje. Padėkos raštai įteikti: autobusų vairuotojams Arvydui Aleksynui, Gediminui Basčiui, Jonui Jokubauskui, Romualdui Jurkevičiui, Ričardui Kontrimui, Algimantui Mikalauskui, Kęstučiui Mastauskui, Arvydui Nanartavičiui, Virginijui Putnai, Gediminui Pupkai, Valerijui Riazanovui,  Sigitui Valentukaičiui, troleibuso vairuotojai Jolantai Čekotienei, techninės pagalbos vairuotojui Vidmantui Arlauskui, paskirininkei Adelijai Čenkienei, transporto eksploatacijos vadybininkui Vytautui Klimašauskui, autošaltkalviams Antanui Markeliui, Jonui Blauzdžiui ir statinių priežiūros vadybininkui Rimvydui Tvarionui.

Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino ir Seimo narys Gediminas Vasiliauskas. Jis džiaugėsi profesinės sąjungos veikla bei palinkėjo, kad ir toliau tinkamai būtų atstovaujamos darbuotojų teisėms bendrovėje.  Darbuotojų profesinę sąjungą 25-mečio proga pasveikino Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, Nacionalinės vežėjų asociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas R. Martinavičius. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas taip pat pasveikino profsąjungos pirmininką 25-mečio įkūrimo proga, linkėjo ir toliau gerai atstovauti darbuotojų interesams ir palinkėjo tolesnės sėkmės.

Daug gražių palinkėjimų taip pat išsakė kiti svečiai. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas P.Keras įteikė darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo  25-mečio proga padėką nuo Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio. Pasibaigus oficialiajai daliai, koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai. Pirmą kartą baigiantis renginiui jame dalyvaujantys svečiai, darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariai drauge sugiedojo sukurtą profesinės sąjungos  himną.

 

 

 UAB “Kauno autobusai” darbuotojų profesinės sąjungos informacija