LPSK palaiko pedagogų streiką

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pritaria šalies pedagogų rengiamam streikui, kuris pradedamas vasario 22 d.

Pedagogai reikalauja rugsėjo 1-ąją atkurti mokinio krepšelio dydį iki buvusio 2009 m. – 1093 Eur. Taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų etate padidinti nekontaktinių darbo valandų skaičių iki 6 valandų per savaitę, o atlyginimus palaipsniui prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, didinant tarnybinio (tarifinio) atlygio koeficientus.

Kartu prašoma ir palaipsniui didinti kitų pedagoginių darbuotojų tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientus. Reikalaujama ir nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikinti tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientų „žirkles“, paliekant koeficientų dydžius, atitinkančius viršutinę ribą. O 2016 m. valstybės biudžete numatyti 3,56 mln. Eur išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą.

Taip pat prašoma ir sumažinti mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse): ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse iki 10, 3 – 7 metų – iki 15 vaikų; bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 4 klasėse iki 22, 5 – 12 klasėse iki 25 mokinių.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) palaiko teisėtus švietimo darbuotojų reikalavimus. Streikas yra viena socialinio dialogo formų. Tai – kraštutinė priemonė, tačiau Vyriausybei vengiant spręsti įsisenėjusias problemas dėl švietimo darbuotojų atlyginimų, streikas yra vienintelis būdas apginti savo ekonominius ir socialinius interesus. Tuo labiau, jog šalies valdžia nesiima konkrečių veiksmų, atstatant mokinio krepšelio dydį į prieškrizinį lygį. Girdimi tik abstraktūs pasiūlymai be aiškių paskaičiavimų.

Teisė streikuoti yra pamatinė darbuotojų ir jų organizacijų teisė. 2015 m. gruodį šalies pedagogai rengė įspėjamuosius streikus, o vasario 15 d. surengė mitingą prie Vyriausybės.

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!