Darbo kodekso projekto svarstyme priimti svarbūs sprendimai dėl streikų

Sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kuriame buvo toliau svarstomas naujojo Darbo kodekso (DK) projektas. Nors dokumentas baigtas svarstyti, tačiau prie jo dar bus sugrįžtama, svarstant atidėtus klausimus (dėl maždaug 27 straipsnių).

Komitete pritarta, kad darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo nevykdančiam darbdaviui gali būti skirta iki 500 Eur bauda. Nauja tvarka reikalinga dėl to, kad šiuo metu darbdavys gali ilgą laiką ignoruoti jam nepalankius sprendimus.

Posėdžio metu komitetas nusprendė, kad darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarką ir dydžius turi nustatyti Vyriausybė, o ne Darbo kodeksas.

Pritarta atskirti kolektyvinių ginčų dėl teisės ir interesų sprendimo būdus.

Komiteto nariai priėmė sprendimą išbraukti projekto nuostatą, kuri draudžia skelbti solidarumo streikus.

Taip pat buvo nuspręsta, kad įmonės streikui skelbti turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas, o šakos lygio streikui – turi būti priimamas atstovaujančio organo sprendimas.

Komiteto narių sprendimu papildytas DK projektas nustatant, kad darbuotojai, dalyvavę teisėtame streike, atsakomybėn dėl dalyvavimo streike netraukiami.

Pritarta siūlymui, kad teismai bylas dėl streiko teisėtumo turės išnagrinėti per 5 darbo dienas (buvo siūloma nagrinėti per 15 darbo dienų). Pritarta Trišalės tarybos siūlymui, kad bylos dėl streiko teisėtumo nagrinėjimo dalyku negali būti šalių iškelti ekonominiais ir socialinias motyvais paremti reikalavimai. Pritarta, kad teismui sprendžiant klausimą dėl streiko sustabdymo ar atidėjimo draudžiama taikyti Civilinio proceso kodekso reikalavimus.

Klausimą dėl lokauto (darbdavio draudimo darbuotojams dirbti) nutarta atidėti kitam posėdžiui.

Artimiausias Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis įvyks sausio 27 d.

 

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!