Profesinių sąjungų veiklos organizavimas: iniciatyvos atgavimas po krizės

Kovo 25-27 dienomis Sesimbroje (Portugalija) vyko ETUI mokymai “Profesinės sąjungos veiklos organizavimas: iniciatyvos atgavimas po krizės”.

Mokymus pradėjo ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) generalinė sekretorė Bernadette Segol, pristatydama ETUC poziciją. Ji daugiausia dėmesio skyrė profesinių sąjungų vieningumo problemai tiek nacionaliniu, tiek regioniniu ir įmonės lygiais bei narystės problemai, kuri yra bendra Europos regiono profesinėms sąjungoms.

Kaip dar vieną svarbią sritį išskyrė profesinių sąjungų pripažinimą ir pajėgumą. Pripažino, kad ETUC siekia, jog konsultacijos su darbuotojų atstovais būtų gyvybingesnės ir efektyvesnės. Taip pat ši sritis tiesiogiai susijusi su socialiniu dialogu, pasigendama socialinio dialogo nacionaliniu lygmeniu. Tai suponuoja profesinių sąjungų pripažinimo ir reprezentatyvumo problema.

Buvo paminėta atlyginimų problema ir tai, kad darbuotojai nesiekia dalyvauti derybose dėl didesnio darbo užmokesčio, nors yra galimybės reguliuoti  MMA tiek regioniniu, tiek sektoriaus lygmenimis, kadangi darbuotojai siekia išlaikyti darbus. Atsakydama į klausimą, kodėl susiklostė tokia situacija, kada nenorima tapti profesinės sąjungos nariu, ji pateikė kelias įžvalgas: terminuotos sutartys, savarankiškai dirbantys asmenys.

 Mokymai buvo padalinti į šiai dienai opias ir aktualias temas: profesinių sąjungų modeliai ir iššūkiai; narių pritraukimo kampanijų organizavimas; profesinių sąjungų jungimasis ir struktūros keitimas; profesinių organizacijų tarptautiniu lygmeniu reikšmė; kaip profesinės sąjungos turėtų veikti atsakydamos į šiandienos iššūkius. Visų išvardintų temų aptarimuose buvo galima pastebėti vieną bendrą vardiklį, tai narių skaičiaus mažėjimas ir naujų pritraukimas.

Įdomų narių pritraukimo pavyzdį pateikė Vengrijos atstovas. Mokyklose bei universitetuose profesinės sąjungos organizavo pamokų  ciklą apie profesinių sąjungų susikūrimą ir raidą. Taip Vengrijoje mėginama ugdyti profesinių sąjungų tradiciją ir įstojimo į jas kultūrą.

 Kitos šalys įvardino inovatyvių technologijų ir socialinių tinklų kūrimą, siekiant pritraukti narių. Lenkijos kolegos, kaip ir dauguma kitų šalių, į savo veiklą įtraukia centrų kūrimą, kurie rūpinasi ne tik jaunimo ir moterų reikalais, tačiau nukreipia savo veiklą į darbo santykiuose jautresnes grupes: LGBT darbuotojus ar migrantus iš kitų šalių.

 Italijos profesinės sąjungos net steigia savo centrus kitose valstybėse, kad suteiktų pagalbą emigrantams iš savo šalies. Svarbus ir naujų narių pritraukimo tikslas, ne tik gausinti narių gretas, tačiau suprasti, kad tai suteikia daugiau galių profesinėms sąjungoms, gerina informacijos sklaidą, didina jaunų asmenų profesinėse sąjungose skaičių.

 Mokymų pabaigoje ETUI generalinis direktorius  Philippe’as Pochetas pristatė ETUI veiklą ir iššūkius. Visų mokymų metu buvo pabrėžiama, kad šių dienų iššūkius profesinės sąjungos turi spręsti savo valstybių ribose, kadangi iššūkiai daugiau ar mažiau sutampa, tačiau sprendimo būdai negali būti vienodi, atsižvelgiant į tradicijų ir kultūrų skirtumus. Tarptautinės ir regioninės profesinių sąjungų organizacijos gali tik padėti suformuoti veiklos kryptis, gaires ir suteikti palaikymą siekiant įveikti iššūkius.

 Evelina Šilinytė

LPSK teisininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!