Seime – monografijos „Lyčių ekonomika“ pristatymas

Balandžio 1 d., trečiadienį, Seimo Europos informacijos biure vyks monografijos „Lyčių ekonomika“ pristatymas, skirtas skleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir gilinti visuomenės kompetenciją lyčių lygybės srityje. Renginį globoja Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja dr. Giedrė Purvaneckienė. Pradžia – 15.30 val.

Mykolo Romerio universiteto išleistoje monografijoje teigiama, kad makroekonominė politika nėra neutrali lyčių požiūriu. Tai pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio mokslinis darbas, analizuojantis makroekonomiką ir mikroekonomiką lyčių aspektu.

Renginyje pranešimus skaitys Mykolo Romerio universiteto lektoriai – prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, prof. habil. dr. Dalia Štreimikienė, dr. Eglė Krinickienė, dr. Vaida Servetkienė ir Vilniaus universiteto doc. dr. Ilona Kiaušienė.

 Lyčių lygybė yra vienas iš ES politikos prioritetų. Jos tikslas – užtikrinti, kad moterys ir vyrai turėtų vienodas galimybes, teises ir atsakomybę visose gyvenimo srityse. Lyčių lygybė yra ne vien socialinio teisingumo ar sąžiningumo lyties atžvilgiu klausimas. Lygiavertė moterų ir vyrų padėtis visose srityse yra būtina prielaida ne tik visos šalies, bet ir Europos ekonominiam augimui, konkurencingumui, kiekvienos moters, kiekvieno vyro, visos visuomenės gerovei.

 

 Programa

15.30–15.45 val. Seimo narės, Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotojos dr. Giedrės Purvaneckienės sveikinimo kalba.

15.45–16.45 val. Monografijos autorių pasisakymai:

15.45–16 val. Lyčių ekonomika – kas tai? – habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė;

16–16.15 val. Moterų ir vyrų socialinė ekonominė padėtis krizės kontekste – habil. dr. Dalia Štreimikienė, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorė;

16.15–16.25 val. Moterų rūpybos ekonomika ir jos indėlis į BVP – dr. Eglė Krinickienė, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto lektorė, Lyčių tyrimų laboratorijos vadovė;

16.25–16.35 val. Lyčių dalyvavimas darbo rinkoje – dr. Ilona Kiaušienė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros docent;

16.35–16.45 val. Smurto lyties atžvilgiu ekonominiai nuostoliai – dr. Vaaida Servetkienė, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto lektorė;

16.45–17val. Diskusija.

17–17.05 val. Baigiamasis žodis – prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė.

 

Išsamiau apie renginį:

Vaida Servetkienė (tel. 8 699 67 202, el. p. vaida@mruni.eu)

Artūras Rudomanskis (tel. 8 612 01 192, el. p. arturas.rudomanskis@lrs.lt)

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!