Pristatyta 2014-2020 m. ES fondų investicijų programa

Lapkričio 13 d. įvyko 2014-2020 m.  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) posėdis. Jo metu apžvelgta LR Partnerystės sutartis ir Programa, pristatytas išankstinis finansinių priemonių vertinimas, patvirtintas Komiteto darbo reglamentas. Be to, išrinktas Komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. Juo tapo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovas Edgaras Leichteris. Stebėsenos komiteto pirmininkas yra finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas.

Stebėsenos komitete Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms atstovaus 26 nariai. Jie dalyvaus ne tik organizaciniame darbe, bet ir darbo grupėse, teiks išvadas ir pasiūlymus. Taip pat dalyvaus  projektų atrankos svarstyme, vertinimo ataskaitų pristatyme ir stebės, kad šie procesai būtų skaidrūs. Tikiuosi, kad profesinių sąjungų atstovai aktyviai dalyvaus šiame procese.

Pagal Programą Lietuvai suplanuota 6,709 mlrd. eurų, iš kurių 3,501 mlrd. eurų bus iš Europos regioninės plėtros fondo, 2.049 mlrd. eurų – Sanglaudos fondo, 1.127 mlrd. eurų – Europos socialinio fondo, dar 31.8 mln. eurų numatyta pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Pagrindinės numatomų 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų  kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas, ekonominė infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas.

Irena Petraitienė,

Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos Stebėsenos komiteto narė

Stebesenos komitetas

Programos apžvalga

Vertinimo planas

Atrankos kriterijai

Stebėsenos komitetas

Energetikos efektyvumo projektai

Atrankos kriterijai

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!