LR Seime pritarta pensijų kompensavimo tvarkai

Seimas reglamentavo kompensavimo tvarką senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems pensijos buvo sumažintos 2010–2011 metais. Už Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą (projektas Nr. XIIP-1772(2) balsavo visi 88 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

 

Senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimas prasidės šių metų ketvirtąjį ketvirtį. 2014 m. pabaigoje senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bus išmokėta 20 proc. apskaičiuoto skirtumo, 2015 ir 2016 metais – po 40 proc. apskaičiuoto pensijų dydžių skirtumo, išmokant po lygią šio dydžio dalį kiekvieną ketvirtį. Pagal įstatymą tais atvejais, kai visa apskaičiuota nepriemoka neviršys 100 litų, ji bus išmokėta visa, neskaidant dalimis, šių metų pabaigoje.

 

Kompensuojamosios senatvės ir netekto darbingumo pensijų dalies sumos bus apskaičiuojamos nereikalaujant gavėjų prašymų pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos turimus duomenis, išskyrus atvejus, kai pensijos mokėjimas yra nutrauktas. „Kompensuojamosios senatvės ir netekto darbingumo pensijų dalies sumos bus pristatomos tokiu pat būdu, kokiu asmuo gauna pensijas ir šiuo metu, t. y. pervedamos į sąskaitą banke, atsiimama pašte ar pristatoma į namus“, – anksčiau yra teigusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

 

2014 m. kompensacijoms išmokėti numatoma apie 90 mln. litų, o iš viso kompensavimui reikės apie 450 mln. litų. Ministrės teigimu, pensijų kompensavimo tikisi apie 484 tūkst. asmenų.

 

Kadangi įstatyme nėra numatytas senatvės pensijų kompensavimas dirbusiems asmenims ir dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, Vyriausybei Seimas pasiūlė kasmet, pradedant 2015 metais, atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir valstybės biudžeto galimybes, įvertinti šių pensijų kompensavimo galimybes. „Šiuo metu senatvės pensijų kompensavimas dirbusiems jų gavėjams pareikalautų papildomai apie 360,7 mln. litų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, o dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas – apie 45 mln. litų iš valstybės biudžeto“, – akcentuojama dokumento aiškinamajame rašte.

 

Priimtu įstatymu Seimas įgyvendino Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

 

 

 

Parengta pagal LRS informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!