Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti V LPSK suvažiavimo darbotvarkę, kandidatus į redakcinę komisiją, balsų skaičiavimo komisiją, mandatų komisiją bei siūlomus kandidatus į suvažiavimo pirmininkus ir sekretorius, V LPSK suvažiavimo rezoliucijų projektus, LPSK sekretoriato kolektyvinę sutartį, DK pakeitimų svarstymą LRS socialinių reikalų ir darbo komitete balandžio 16 d., delegatus į ITUC suvažiavimą Berlyne gegužės 18-23 dienomis, informaciją dėl konferencijos balandžio 30 dieną, gegužės 1-osios minėjimo, tarptautinės vasaros mokyklos Palangoje birželio 16-20 dienomis bei kitus klausimus.

 

Renginio vieta – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinė J. Jasinskio g. 9 (III a. salė).

 

 

LPSK informacija

www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!