Surengtas uab „kauno autobusai“ darbuotojų susirinkimas

Vadovaujantis UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos prašymu, 2014 m. balandžio 9 d., įvyko darbuotojų susirinkimas.Susirinkime dalyvavo: valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, Generalinis direktorius Naglis Simanavičius, technikos direktorius Kęstutis Derliūnas,  ekonomikos ir finansų direktorė Edita Gudišauskienė, technikos direktoriaus pavaduotojas Rimas Stankaitis, bendrovės administracijos vadovai, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPS“Solidarumas“ profsąjungos atstovai ir 160 bendrovės darbuotojų.


Susirinkimo darbotvarkė:


1.      UAB“Kauno autobusai“ valdybos pirmininko Jono Koryznos pranešimas.


2.      Generalinio direktoriaus Naglio Simanavičiaus pristatymas.


3.      Bendrovės reorganizacijos klausimai.


Įžanginiu žodžiu darbuotojų susirinkimą pradėjo bendrovės valdybos pirmininkas Jonas Koryzna, kuris priminė Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimą sujungiant viešojo transporto įmones. Paskutiniu laiku sklando gandai, kad ruošiamasi privatizuoti UAB“Kauno autobusai“ deja tikrai tai gandai. Kauno miesto Mero pozicija – aiški, kad jokio privatizacijos nebus bendrovėje, nes viešasis transportas yra viena iš strateginių įmonių.  Tikimės, kad sujungus įmones pagerės keleivių aptarnavimas ir bendrovės ekonominiai rodikliai. Lyginant bendroves Vilniaus viešojo transporto sujungimą prabėgus 2 metams nėra pilnai sutvarkyta valdymo struktūra ir atlyginimų dydžiai. Manome bendrovės valdybai patvirtinus valdymo struktūrą nuo gegužės mėnesio ir aptarus su darbuotojų profesine sąjunga darbuotojų atlyginimų dydžius turėsime prilyginant juos prie  gaunamų atlyginimų buvusių UAB “Autrolis“ darbuotojų atlyginimų dydžių.


Generalinis direktorius Naglis Simanavičius teigė, kad linkęs bendrauti su visais bendrovės darbuotojais.Darbuotojai turi jaustis šios įmonės šeimininkai bei savininkai tai juokais nuleido naujas požiūris į bendrovę gerinant jos įvaizdį. Balandžio 1 d. prijungus UAB“Autrolis“ prie AB“Kauno autobusai esame viena darni komanda ir viena bendrovė. Turime gerai jaustis ir vykdyti pavestas užduotys pagal turimas pareigas. Vairuotojas turime sudaryti normalias darbo sąlygas atsižvelgiant į jų keliamas problemas. Direktorius pasiūlė jei yra pasiūlymų gali kiekvienas darbuotojas kreiptis raštu ir į pastabas bendrovė vadovybė juos apsvarstys.Aišku nesitikėkite greitų pokyčių užbaigė Generalinis direktorius.


Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis dar kartą priminė, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės  Tarybos sprendimu 2013 m. liepos 18 d. buvo nuspręsta AB “Autrolis“ prijungti prie UAB“Kauno autobusai“. Manau bendrovės vadovai turėtų šiuo sprendimu ir vadovautis. Be to balandžio 11 d. įvyks bendrovės valdybos posėdis,kurios metu bus svarstoma valymo struktūra. Tikimės, kad bendrovės struktūra bus aptarta ir su  darbuotojų profesine sąjunga, kaip numato bendrovės vadybos reglamento 54 punktas.   Kalbant dėl atlyginimų skirtumų troleibusų vairuotojų atlyginimai apie 250 litų yra didesni negu autobusų vairuotojų.  Kolektyvinė derybos su bendrovės vadovybe dėl atlyginimų pakėlimo šiuo metu nevyksta. Manau ne tik budinčiuose autobusuose ar koridoriuose reikėtų diskutuoti, bet naudojantis proga galėtumėte užduoti klausimus ir generaliniam direktoriui. Klausimų vykstant bendrovės susirinkime taip ir neišgirdome. Be to vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymu ir darbuotojų profesinės sąjungos įstatų str. ginsime bendrovės darbuotojus, kurie yra ir darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Galiojanti kolektyvinė sutartis galios visiems darbuotojams, nes UAB “Autrolis“ veikiančios  profesinės sąjungos taip ir nesugebėjo pasirašyti kolektyvinės sutarties per 5 metus.


Technikos direktorius Kęstutis Derliūnas reikėtų investuoti dėl naujų autobusų ir troleibusų pirkimo atnaujinant susidėvėjusią techniką. Artimiausiu laiku reikia paruošti projektą įrengiant lėto pylimo dujų kolonėlę, nes planuojame pagal vykdomą projektą gauti 15  naujų dujinių autobusų Baigdamas Direktorius atsakydamas LPS“Solidarumas“ pirmininkė paklausimą kvietė ir kitas profesines sąjungas dalyvauti bendrovės valdybos posėdyje.


Tikimės vykdant bendrovės reorganizaciją turime įvertinti ne tik pelnus ir ekonominį efektą, bet turime neužmiršti ir darbuotojų dirbančius šioje įmonėje.


 

 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis


LKADPSF pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!