Trišalis socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikimas briuselyje

Tai ES socialinis forumas, kuriame ES ir pirmininkaujančios šalies vadovai bei pirmininkavimą ES perimsiančių valstybių, darbuotojų ir darbdavių asociacijų atstovai aptaria, kaip spręsti nedarbo problemas, mažinti skurdą ir socialinę nelygybę, gerinti darbuotojų padėtį.


 


Šis susitikimas rengiamas du kartus per metus prieš pavasario ir rudens EVT susitikimus.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!