Darbo inspektoriai pradėjo tikrinti saugos paslaugas teikiančias įmones

Tikrinimų metu ypatingas dėmesys bus kreipiamas, ar viršvalandinis darbas, darbas naktį, švenčių ir poilsio dienomis tinkamai apskaitomas bei kompensuojamas nustatyta tvarka, taip pat, ar darbuotojams mokamas valandinis atlygis arba mėnesinė alga yra nemažesni už Vyriausybės patvirtintus minimaliuosius dydžius.


Tikrintinos įmonės parinktos pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką ir įvertinus saugos paslaugas teikiančių įmonių pernykščių inspektavimų rezultatus bei Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, susijusius su nustatytu darbo užmokesčio mokėjimu ,,vokeliuose“, komerciniais ar ūkinės veiklos pažeidimais, nelegaliu darbu, darbo užmokesčio mokėjimo pažeidimais.


Įmonės bus inspektuojamos pildant ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną „Darbo teisė“, kurį galima rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt, skiltyje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai. Pagal jį įmonių vadovai gali iš anksto pasitikrinti, kokia situacija šioje srityje yra įmonėje ir ką reikėtų taisyti.


 


 


Išsamesnė informacija –


VDI komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kotryna Jakavičiūtė, tel. (8 5) 265 1628

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!